Határidő: december 31.

Ha optimalizálni szeretnéd adófizetésedet, a december 31-i határidőre célszerű fokozottan figyelni, mert számos olyan választási lehetőség van az adórendszerben, amelyről eddig az időpontig lehet nyilatkozni. Ha az előírt változás-bejelentő nyomtatványok beküldése nem történik meg legkésőbb az év utolsó napján, akkor minden marad a régiben, egy évet kell várni az újabb lehetőségig.

Általános forgalmi adó

A legkisebbeket érinti az alanyi adómentesség választása, melynek értékhatára egész éves működés esetén 12 millió Ft. Ez azt jelenti, hogy akkor választható az alanyi adómentesség, ha sem a tárgyévet megelőző évben (2022-ben), sem a tárgyévben várhatóan a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás fejében megtérített ellenérték a 12 millió Ft-ot nem haladja meg. Év közben csak az újonnan alakult vállalkozások választhatnak alanyi adómentességet és csak az értékhatár átlépése esetén szűnik meg.

Számtalanszor okoz finanszírozási problémát a vállalkozásoknak, hogy a vevőtől, megrendelőtől még nem kapta meg a kibocsátott számla ellenértékét, az áfa viszont már esedékes. Erre kínál megoldást a pénzforgalmi áfa, melynek lényege, hogy abban a bevallási időszakban kell befizetned az adót, amelyikben a számládat rendezik. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy Te is csak akkor tudod levonásba helyezni a befogadott számlád áfa-tartalmát, ha annak ellenértékét már kifizetted vagy egyéb módon rendezted, pl. kompenzáltad.

Szintén az áfával kapcsolatos bejelentési kötelezettség az ingatlanok értékesítésének és bérbeadásának adókötelessé tétele, amelynek szintén december 31. a határideje. Főszabály szerint (Áfa tv. 86. §) az ún. régi (2 évnél régebbi) ingatlanok és a földterület (kivéve építési telek) értékesítése valamint az ingatlanok bérbeadása adómentes. A gyakorlatban azonban adódhat olyan szituáció, hogy a vállalkozásnak érdemes ezeket az ügyleteket bevonni az áfa körbe, azaz adókötelessé tenni. Fontos tudni, hogy ez a döntés 5 évre szól, ezalatt végig áfásan kell ezeket a tranzakciókat számlázni. 5 év elteltével azonban már bármelyik év december 31-éig vissza lehet térni az adómentességhez.

Kisvállalati adó (KIVA)

A KIVA választása kakukktojás, mert akkor kell december 31-ig nyilatkoznod, ha január 1-től szeretnél KIVA alany lenni. Ha elmulasztod a bejelentést, akkor itt szerencsére nem kell egy évet várnod, mert év közben is választható. (Sőt van olyan körülmény, amikor nem január 1-jén, hanem inkább február 1-jén célszerű belépni a KIVA-ba)

Az év eleji váltás azért előnyösebb, mert a KIVA belépés beszámoló-készítési kötelezettséget von maga után annak minden velejárójával együtt. (Pl. közzététel, adóbevallások) Az évi két beszámoló különösen a könyvvizsgálat köteles cégeknek fájó, mert ezt az évközi beszámolót is auditáltatniuk kell.

A KIVA-ból kilépni viszont évente csak egyszer lehet. Ezt a bejelentést december 1. és december 20. lehet megtenni. Erre a december 20.-i határidőre tehát fokozottan figyelned kell, mert ha elszalasztod, egy évig biztosan KIVA alany maradsz.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

A KIVA-hoz hasonlóan a KATA belépés is engedélyezett bármely hónap első napjától, ha a megelőző hónap utolsó napjáig megteszed a bejelentést. Az év utolsó napjának akkor van jelentősége, ha a következő évben végig katázni szeretnél.

Társasági adó

Itt a sportegyesületeknek nyújtható közvetlen támogatásra szeretném felhívni a figyelmedet. Ahhoz, hogy az adott évi tao bevallásban érvényesíteni tudd az adókedvezményt, a támogatásodat még idén el kell utalnod.

Csoportos társasági adó alanyiság

Nem kimondottan december 31-hez köthető, de mindenképpen év végi tenni való a csoportos tao alanyiság bejelentése, ha ennek az intézménynek az előnyeit szeretnéd kihasználni. A bejelentésre nyitva álló határidő a november 1. és november 20. közötti időszak, a november 20-i végső dátum jogvesztő, ezt követően nem lehet bejelentést tenni.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó