Munkaruházat juttatása

Ez írás több mint egy éve született (2016. szeptember 29.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A munka törvénykönyve előírja a munkáltatók részére, hogy munkavállalóiknak

– a munkavégzéshez szükséges feltételeket, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítania kell, illetve

– a munkáltató köteles a munkavállalóinak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerül. 

Nézzük meg, hogyan érinti ez az előírás a munkaruhák juttatásával kapcsolatos kérdéseket?

Főszabály szerint munkaruhát adómentesen lehet adni. (Szja törvény 1. számú melléklet 8.24. pontja)

Az szja törvény 1. számú mellékletének 9.2. pontja pedig részletesen szabályozza, hogy mik tartoznak az adómentesen adható munkaruhák közé:

jogszabályban előírt módon és feltételekkel rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha valamint tartozékai,

• olyan öltözet és tartozékai, amelynek célja a munkavállaló egészségének védelme, saját ruházatának megóvása. Ebben az esetben a munkaruha juttatás adómentességéhez két feltétel kapcsolódik:

– a dolgozó olyan munkakörben dolgozzon, ahol munkaruha használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetve ruházata nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következne be,

– a munkaruha olyan legyen, amely a dolgozó egészségének védelmét, ruházatának megóvását szolgálja.

• az olyan egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha valamint annak tartozékai, amelynek viselői a közúti, a vízi, a légi közlekedés, a posta és távközlés valamint a vízügy területén dolgoznak,

• kifejezetten jelmezszerű öltözetek (színházi előadások jelmezei) és a szolgáltatási tevékenységet végzők megkülönböztető jellegű ruházata és tartozékai. Pl. pincér, portás, sportjátékvezető. 

Ebben az esetben a munkaruha juttatás adómentességéhez szintén két feltétel kapcsolódik:

– a munkaruha megkülönböztető jellegű ruházat legyen,

– a munkaköri feladat ellátásán kívüli viselésre alkalmatlan legyen.

Kosztümök, öltönyök nem felelnek meg az adómentesség feltételeinek, még akkor sem, ha azokon a cég logója van elhelyezve. 

Ezen kívül meg kell említeni, azokat a munkaruházati termékeket is, amelyeket a dolgozóknak a munkáltató előírása alapján kell viselniük. A legismertebb az áruházakban dolgozók által viselt pólók. Ezek is adómentesen adhatók, sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. 

Adóköteles a ruházati juttatás, ha az a fenti feltételeknek nem felel meg. Amennyiben az valamennyi munkavállaló részére elérhető vagy a jogosultak körét egy belső szabályzat írja elő, akkor egyes meghatározott juttatásnak tekintjük és a beszerzési érték 1,19-szerese után 15 % szja-t és 27 % eho-t kell fizetni. 

Amennyiben a ruházati termék nem felel meg az egyes meghatározott juttatás feltételeinek, tehát csak egy-egy dolgózó kap „munkaruhát”, akkor a juttatásban részesülő bérjövedelmeként  adózik. 

Védőszemüveg juttatása

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó