Védőszemüveg juttatása

Ez írás több mint egy éve született (2016. szeptember 22.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A szemüveggel kapcsolatban rendelet írja elő ( 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről), hogy a munkáltató azon munkavállalóját, aki naponta legalább 4 órát képernyő előtt tölt, köteles orvoshoz küldeni látásvizsgálat céljából. 

Amennyiben a szemészeti szakvizsgálat szerint indokolt vagy a munkavállaló által használt szemüveg (kontaktlencse) nem megfelelő, a munkáltató ellátja a munkavállalót a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveggel. (keret+lencsék).

Ugyanilyen feltételekkel adómentesen adható szemüveg a társaság személyesen közreműködő tagjának.

Akkor adómentes tehát a juttatás, ha a munkavállaló által egyébként használt szemüveg a képernyő előtti munkavégzéshez nem biztosít éleslátást. Ebben az esetben az ellenérték költségként elszámolható, az áfa levonható.

Amennyiben az adómentesség feltételei nem állnak fenn, úgy a juttatás az szja törvény 70.§-a alapján egyes meghatározott juttatás szerint adózik. ( Az összeg 1,19-szerese után 15% szja-t és 27% eho-t kell fizetni.)

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó