Mikor adómentes a lakhatási támogatás?

A vállalkozások életében gyakran előfordul, hogy eredményes működésükhöz nemcsak a saját vagy a környező településekről, hanem akár távolabbi területekről is kell munkaerőt toborozniuk. A munkavállalók megtartása érdekében a társaságok próbálnak könnyíteni a lakhatási terheken és a lakhatás költségeinek egy részét vagy egészét átvállalják dolgozóiktól.

De mennyibe is kerül ez nekik? Megtehetik-e adómentesen?

Maga az adóteher független attól, hogy a vállalkozás saját ingatlanában biztosít lakhatást a dolgozójának, esetleg lakást bérel neki vagy anyagi támogatást nyújt az albérleti díj kifizetéséhez

Biztos, hogy adóköteles lesz az juttatás, amikor a munkavállaló egyedül (vagy családjával) lakik egy lakásban.  Ilyenkor az adó alapja a bérleti díj illetve a támogatás összege. Ha a cég lakásában lakik a magánszemély, akkor pedig azt kell alapul venni, hogy havonta mekkora összegért lehetne kiadni egy ilyen lakást egy független bérlőnek, tehát a piaci értékből kell kiindulni.

A juttatás bérként adózik, tehát mindazokat a közterheket meg kell fizetni, amit bérfizetéskor is fizet a foglalkoztató illetve a munkáltatótól is le kell vonni a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékot.

Ha a levonásra nincs lehetőség (például amikor a cég lakásában lakik a dolgozó), a munkáltatónak akkor is be kell fizetnie a közterheket, a magánszemélyt terhelő részt pedig vele szemben követelésként kell nyilvántartani.  

Adómentes juttatásra megoldást kínálnak a munkásszállások. Ilyenkor nem a több emeletes, munkavállalók sokaságát elnyelő épületekre kell gondolni. A munkásszállás fogalmát az szja törvény úgy fogalmazza meg, hogy

„a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál”.

Vagyis, ha egy szobából áll a lakás, akkor legalább két személy lakjon ott, ha viszont több szobából áll, akkor legalább annyi ember legyen ott elszállásolva, ahány szoba van. Természetesen minden személynek munkaviszonyban kell állnia azzal a céggel, amely a lakást béreli vagy amelynek a lakás a tulajdonában van.

A munkásszállás fogalma így folytatódik az szja törvényben:

„munkásszálláson történő elhelyezéssel esik egy tekintet alá az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat, ide nem értve a szállodának minősülő kereskedelmi szálláshelyen történő elhelyezést,”

A szállodában történő elhelyezés tehát nem adómentes, de a többi kereskedelmi szálláshely már szóba jöhet.(pl. panzió, üdülő, ifjúsági szállás)

Az adómentességnek feltétele még, hogy a magánszemélynek ne legyen a szóban forgó településen haszonélvezeti joggal nem terhelt, 50 százalékot meghaladó lakástulajdona vagy haszonélvezeti joga.

Nem adómentes a juttatás akkor sem, ha a vállalkozás olyan személyt szállásol el, akivel vagy akinek közeli hozzátartozójával szemben kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.

További előírás még, hogy amennyiben a lakhatáshoz étkezési szolgáltatás is kapcsolódik, az már nem adómentes.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó