Mikor kér a nav adófizetési biztosítékot?

Az adófizetési biztosíték előírására akkor kerül sor, ha egy újonnan alakuló vállalkozás

  • vezető tisztségviselője,
  • cégvezetője,
  • képviseletre jogosult tagja,
  • kft és zrt esetében ötven százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese,
  • egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy a részvényes

olyan más adózó volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, részvényese, amely az adószám megállapítását megelőző 5 éven belül úgy szűnt meg jogutód nélkül, hogy 1 millió Ft-ot meghaladó adótartozást hagyott hátra. (A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 2 millió Ft az értékhatár.) Az adótartozás felső határa 5 illetve 10 millió Ft. Ha ennél magasabb volt a megszűnt cég adótartozása, az adófizetési biztosítékra nem kerülhet sor, az újonnan alakuló vállalkozás adószámának kiadását a nav elutasítja.

A biztosíték összege a megszűnt cég adótartozásának összegével egyezik meg, melynek megfizetésére határozatban kötelezi az adóhivatal a cég ügyvezetőjét. A befizetést 30 napon belül kell teljesíteni.

Lehetőség van a határozattal szemben fellebbezést benyújtani. Erre 8 nap áll rendelkezésre, azonban a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, vagyis attól még a biztosítékot le kell tenni.

A befizetett pénz 12 hónap után visszajár, azonban amennyiben a vállalkozás nem teljesíti adó-befizetési kötelezettségét, a nav jogosult ebből rendezni a tartozást. Ebben az esetben az adózónak 15 napon belül ki kell azt egészítenie.

Az adófizetési biztosítékot az adóhivatal nemcsak újonnan alakuló vállalkozások esetében írhat elő, hanem akkor is, ha a tulajdonosok, képviselők, vezető tisztségviselők személyében változás áll be.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó