Negatív a saját tőkéd? Megoldás lehet az értékelési tartalék képzése

A több évig tartó veszteséges gazdálkodás eredményeként a vállalkozások felélik induló tőkéjüket és arra kényszerülnek, hogy működésüket külső forrásból finanszírozzák. Az éveken át tartó veszteséges gazdálkodást tükrözi a cég éves beszámolója is, saját tőke szép lassan negatív értékbe fordul át.

Ez azonban huzamosabb ideig nem tartható fenn, a negatív saját tőkét valamilyen módon rendezni kell.

Erre több lehetőség is van, pl. pótbefizetés elrendelése, tulajdonossal szembeni kötelezettség elengedése.

Amennyiben a vállalkozás tulajdonában vannak olyan eszközök, amelyeknek az értéke az elmúlt években jelentősen megnőtt, úgy lehetőség van arra, hogy ezeknek az eszközöknek a könyv szerinti értékét a piaci értékre igazítsa, vagyis a könyvekben piaci értéken mutassa ki ezeket az eszközöket.

Ez a különbözet (tehát a könyv szerinti és a piaci érték közötti eltérés) a forrás oldalon, mint értékelési tartalék jelenik meg, amely ugyanúgy a saját tőke egyik eleme, mint az alapításkor befizetett jegyzett tőke (törzstőke) vagy az elmúlt évek eredményeit tartalmazó eredménytartalék. (Vagyis az eredménynek azon része, amely osztalékként nem került kifizetésre.)

Fontos tudni, hogy ha a vállalkozás élt az értékhelyesbítés lehetőségével, akkor ezután minden évben felül kell vizsgálni azt, vagyis, hogy az eszköz nyilvántartási értéke igazodik-e a piaci értékhez.

 Ezen túlmenően szabályozni kell a számviteli politikában is. Ha ott az szerepel, hogy a vállalkozás nem kíván élni az értékhelyesbítéssel, akkor adott esetben a számviteli politika módosítása szükséges.

Az értékhelyesbítést könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell, vagyis akkor is meg kell bízni ilyen szakembert, ha a cég egyébként nem kötelezett a beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

Azok a vállalkozások, ahol a tulajdonosok az adózott eredményt általában osztalékként felveszik, számoljanak vele, hogy a fentiek szerint megképzett értékelési tartalék nem fizethető ki osztalékként.  Vagyis az osztalékfizetési korlát számításánál az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőkét kell viszonyítani a jegyzett tőkéhez. (Ugyanígy a lekötött tartalékot sem lehet kifizetni.)

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó