Diákok alkalmazásának lehetőségei

Ez írás több mint egy éve született (2016. június 02.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A nyár közeledtével előkerül a diákok foglalkoztatásának kérdése.  Többféle lehetőség van, a munka jellegétől, időtartamától függően válasszuk ki azt amelyik az adó- és járulékfizetés tekintetében is a legkedvezőbb.

1.  Munkaviszony

A foglalkoztatás leggyakoribb formája a munkaviszony. A munkabér  nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül,  vele szemben költséget elszámolni nem lehet. A munkabért 15 % személyi jövedelemadó terheli, de a diákoknak is lehetőségük van nyilatkozatuk alapján adókedvezményt érvényesíteni, amennyiben erre adottak a feltételek. Így igénybe vehetik pl. az első házasok kedvezményét, családi kedvezményt vagy személyi kedvezményt. 

A munkabérből az adón kívül náluk is levonásra kerülnek a járulékok (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci), a munkáltató pedig megfizeti a szociális hozzájárulási adót és a  szakképzési hozzájárulást. E két utóbbinál érdemes figyelni a 25 év alattiak kedvezményére.

(25 év alatti munkavállaló esetén a szociális hozzájárulási adó kedvezmény egyenlő a havi munkabér –  de legfeljebb 100 ezer forint – 14,5 százalékával. Ezt azt jelenti, hogy 100 ezer forintig 12,5 % szociális hozzájárulási adót és 1,5 % szakképzési hozzájárulást kell fizetni. 100 ezer forint felett már az általános szabályok szerint kell adózni.  Még előnyösebb, ha a fiatal munkavállaló egyben pályakezdő is, azaz legfeljebb 180 napig volt foglalkoztatva. Ekkor a kedvezmény egyenlő a bruttó munkabér – de legfeljebb 100 ezer forint – 27 százalékával, szakképzési hozzájárulást szintén nem kell fizetni 100 ezer forintig.  Részmunkaidő esetén a 100 ezer forintot arányosítani kell. )

minimálbérre vonatkozó előírásokat diákok esetében is be kell tartani. 

2. Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatásnál oda kell figyelni a korlátozó tényezőkre, de jóval kevesebb adót kell az alkalmazottak után fizetni, mint normál munkaviszony esetén , ezért sokan ezt a megoldást választják.  Az Efo törvény megkülönbözteti a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkát valamint az alkalmi munkát. Az első két esetben a munkaviszony időtartama azonos felek között nem haladhatja meg az évi 120 napot.

Alkalmi munka esetén pedig a munkaviszony időtartama:

• legfeljebb öt egymást követő naptári nap,

• egy hónapon belül legfeljebb tizenöt nap,

• egy éven belül legfeljebb kilencven nap lehet. 

Figyelemmel kell lenni a létszámkorlátra is. Egyszerűsített munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma

legfeljebb 1 fő lehet, ha  nincs a munkáltatónál főállású munkavállaló,

legfeljebb 2 fő lehet, ha  a munkavállalók létszáma 1-től 5 főig terjed,

legfeljebb 4 fő lehet, ha a munkavállalók létszáma 6-tól 20 főig terjed,

• a munkavállalói létszám 20 százaléka lehet, 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén. 

A fenti létszámkorlátot úgy kell értelmezni, hogy pl. 2 fő esetén egy év alatt 730 bejelentést lehet tenni. (2*365). Például  minden nap bejelentünk 2 alkalmazottat (nem ugyanazokat természetesen) vagy évente mindössze néhány alkalommal foglalkoztatunk így munkavállalókat, van, hogy 100 főt jelentünk be egy napra, van hogy 50 főt. Egészen addig megtehetjük, amíg a fenti 730 bejelentést ki nem merítjük. 

Diákmunkánál is figyelembe kell venni a minimálbérrel kapcsolatos előírásokat. Amennyiben a munkakör nem igényel legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget, akkor legalább a minimálbér 85 %-a,  ellenkező esetben a garantált bérminimum 87 %-a  fizetendő ki. 

Filmipari statisztáknál felső korlát van, maximum napi 12 ezer forint munkabér fizethető ki. 

Végül a lényeg, a közterhek, amiért  a fent részletezett szabályokkal érdemes tisztában lenni:

mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 forint, alkalmi munka esetén 1000 forint közterhet kell fizetni fejenként, naponta.

Ezen kívül a munkaadóknak más fizetési kötelezettségük nincs, a munkavállalóknak kell számolniuk esetleg  a mentesített keretösszegen felüli szja fizetéssel.

3. Munkavállalás iskolaszövetkezeten keresztül

Az a diák lehet iskolaszövetkezet tagja, aki  köz-  vagy felsőoktatási intézménnyel  tanulói , hallgatói jogviszonyban áll.

 A vállalkozások szempontjából nagyon kedvező a diákok iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása. Ebben az esetben ugyanis nem keletkezik a tanulónak biztosítási jogviszonya, tekintettel arra, hogy már van egy alap jogviszonya, a tanulói illetve hallgatói jogviszony. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell a munkavállaló után járulékot fizetni. Ez a fajta mentesség a vállalkozásnál ugyan közvetetten jelentkezik, mivel a tanulót az iskolaszövetkezet jelenti be és ő küldi a havi bevallásokat az adóhatóság felé. Az iskolaszövetkezet a megbízónak – ahol a diák ténylegesen a munkát végzi –  a szolgáltatásról számlát küld. Nyilvánvalóan alacsonyabb a szolgáltatás díja, abban az esetben, ha a munkavállaló bérét járulékok és szociális hozzájárulási adó nem terheli. 

2015. június 20-a óta él az a kedvező szabály, hogy azon 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákok után sem kell járulékokat és szociális hozzájárulási adót fizetni, akik tanulmányaikat szüneteltetik, tehát ún. passzív jogviszonnyal rendelkeznek. 

Emellett a 15 % személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll, amelyet az iskolaszövetkezetnek kell a diáknak kifizetett munkabérből levonni, bevallani, befizetni. 

4. Megbízás

Viszonylag ritka és adózási  szempontból  sem  kedvező,  de ejtsünk néhány szót  a diákok megbízási szerződés keretében  történő foglalkoztatásáról.

A megbízási díj önálló tevékenységből származó bevétel és ezzel szemben lehetőség van költségek elszámolására. 

1. Tételes költségelszámolás

Ebben az esetben elismert költség kizárólag szabályszerűen igazolt kiadás lehet, amely a bevételszerző tevékenységgel közvetlen összefüggésben merült fel. A kapott bevételből levonva az igazolt költségeket tudjuk az elért jövedelmet meghatározni.  Ennek 15 %-a lesz a személyi jövedelemadó összege.

2. 10 % költséghányad

Amennyiben a végzett tevékenységgel kapcsolatban nem vagy csak nagyon kevés költség merül fel, lehetőség van arra, hogy a bevétel 10 %-át, mint elismert költséget  alapul véve állapítsuk meg a jövedelmet. Ekkor tehát mindenféle igazolás nélkül a bevétel 90 %-a tekinthető jövedelemnek. 

A járulékok tekintetében a következő előírások vannak: 

1. Amennyiben a jövedelem (bevétel-nyilatkozat szerinti költség) nem éri el a minimálbér illetve a garantált bérminimum 30 %-át, nem keletkezik biztosítási jogviszony. Ilyenkor  27 %  egészségügyi hozzájárulást kell befizetni a megállapított jövedelem után. 

2. Amennyiben a jövedelem (bevétel-nyilatkozat szerinti költség) eléri a minimálbér illetve a garantált bérminimum 30 %-át, biztosítási jogviszony keletkezik.  Ilyenkor  le kell vonni 10 % nyugdíjjárulékot, 7 % egészségbiztosítási járulékot és a 27 % szociális hozzájárulási adón felül be kell fizetni 1,5 % szakképzési hozzájárulást is. 

Az adóterheket látva ez nem túl kedvező megoldás, de adódhat olyan helyzet, amikor csak ily módon tud a vállalkozás a magánszeméllyel elszámolni. 

Szolgáltassunk külföldre!

Megbízható vs. kockázatos

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó