Megbízható vs. kockázatos

Ez írás több mint egy éve született (2016. június 07.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

2016. áprilisában első alkalommal minősítette a nav az adózókat az adózás rendjéről szóló törvényben előírtaknak megfelelően.

A jogszabály szerint az adóhatóság negyedévente minősíti a cégjegyzésre kötelezett és az áfa-regisztrált vállalkozásokat , a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján.

A minősítésre 30 nap áll rendelkezésre. Az első negyedév alapján meghozott besorolás május 1-jétől él. 

A minősítés során vizsgálják többek között,  az adózó mióta működik, állapítottak-e meg a terhére adókülönbözetet, indult-e ellene végrehajtási eljárás, állt-e csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, van-e adótartozása,korábban sor került-e adószám felfüggesztésére vagy törlésére, történt-e mulasztási bírság kiszabása, állt-e fokozott adóhatósági felügyelet alatt.

Az adózó lehet:

megbízható vagy 

kockázatos.

Az egyik alá sem tartozó vállalkozásokra továbbra is az általános előírások vonatkoznak.  Az adóhivatal minden negyedévben elvégzi a minősítést, de értesítést csak akkor küld, ha a minősítés változik. 

Megbízhatónak minősített adózók előnyei:

1. Bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség  elmulasztása  vagy hibás teljesítése esetén a nav határidő kitűzésévelmulasztási bírság kiszabása nélkül felszólítja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Csak akkor bírságol, ha a felhívás nem vezet eredményre. Mindez nem vonatkozik az alkalmazottak bejelentésére és az ekáerrel kapcsolatos feladatok teljesítésére. Ezek elmulasztása esetén az általános szabályokat alkalmazzák. 

2. A mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 %-a. (A csökkentett összegű mulasztási bírság felső határa  nem magánszemélyek esetén 250 000 Ft)

3. Az adóbírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 %-a.

4. Évente egy alkalommal pótlékmentes részletfizetési lehetőséget kaphat a 10-500 ezer forint közötti adótartozás rendezésére. ( A részletfizetési lehetőség nem vonatkozik a magánszemélyek jövedelemadójára, a helyi adóra és a kifizető által levont járulékokra.) A lehetőségről az adóhatóság felhívást küld, de az adózó maga is kérelmezheti.

5. Az adóhatóság által végzett ellenőrzés időtartama a 180 napot nem haladhatja meg, ha az adózó az ellenőrzés ideje alatt végig megbízható adózónak minősül. (Feltétel, hogy a vállalkozónak együttműködési kötelezettségét teljesíteni kell, pl.  az adóhatóság számára elérhetőnek kell lennie, iratait teljeskörűen rendelkezésre kell bocsátania stb. ) Az ellenőrzés a határidő hosszabbításával sem haladhatja meg a 180 napot. 

6. A megbízható adózóknak  2017. január 1-jétől 45, 2018. január 1-jétől pedig 30 napon belül utalják ki  a visszaigényelt áfát. (Jelenleg 75 napot kell várni. 30 ill. 45 napon belül azok a vállalkozások kapják vissza az áfát, amelyek a bevallásban feltüntetett számlákat kiegyenlítették.)

Folytatjuk…

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó