Szolgáltassunk külföldre!

Ez írás több mint egy éve született (2016. április 20.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Ma már nagyon sok ambíciózus magyar kis- és középvállalkozás van, amely nemcsak a magyar piacot célozza meg, hanem bátran nyit külföldre is. Sok esetben nem könnyű azonban eldönteni, hogyan kell számlázni, hol, kinek kell az áfát megfizetni. Az áfát ugyanis ott kell megfizetni, ahol a szolgáltatásnak a teljesítési helye van.  A főszabály mellett számos különös szabályra is oda kell figyelni és mint látni fogjuk, az sem mindegy, hogy megrendelőnk adóalany-e vagy sem.

Főszabály szerint adóalanyok (pl. vállalkozások) közti ügyletekben a teljesítés helye ott van, ahol az igénybevevő székhelye, telephelye van.

Nem adóalany (leginkább a magánszemélyek tartoznak ide) részére nyújtott szolgáltatás esetén viszont a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett.

Mindez érvényes arra az esetre is, ha a megrendelő székhelye, telephelye, lakóhelye, tartózkodási helye a Közösség valamely tagállamában van és arra az esetre is, ha a szolgáltatás igénybevevője harmadik országbeli.

Például egy magyar sminkes rendszeresen átjár Ausztriába dolgozni, menyasszonyoknak készít esküvői sminket. Ebben az esetben a szolgáltatás teljesítési helye Magyarországon lesz, a sminkesnek a számla kiállítása során a magyar áfát kell felszámítania, mivel megrendelője nem adóalany, tehát a teljesítés helyét a szolgáltatás nyújtójának székhelye, telephelye stb. határozza meg. Ha ugyanez a vállalkozó egy filmforgatásra utazik a szereplők sminkjének elkészítésére, akkor már számláját áfa nélkül fogja kiállítani, mivel megrendelője áfaalany, így az ügylet Ausztriában adózik, a szolgáltatást igénybevevőnek kell azt megfizetnie.

Különös szabályt kell alkalmazni ügynöki szolgáltatás esetén. Ha a megrendelő adóalany, akkor a főszabály érvényesül, tehát a teljesítés helyét a megrendelő gazdasági célú letelepedésének helye határozza meg. Ha azonban magánszemély a megrendelő, akkor a szolgáltatás ott adózik, ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van.

Például egy szlovén vállalkozás, amely vitorlás hajókat épít, megbíz egy magyar céget, hogy segítsen neki a hajókat értékesíteni a Balaton térségében. Az eladott hajók eladása után 3 % ügynöki jutalékot számlázhat. Mivel a megrendelő (szlovén fél) adóalany, a szolgáltatás teljesítési helye Szlovéniában lesz, a magyar fél áfamentes számlát állít ki, az ügyletet az Áfa tv. területi hatályán kívüli szolgáltatásként számlázza. Ha a szlovén fél egy magánszemély, akkor az ügynöki jutalék ott adózik, ahol a hajó értékesítés történik, tehát Magyarországon. Ekkor az ügynöknek áfásan kell kiállítania a számláját. 

Szintén különös szabályt kell alkalmazni ingatlanok esetén. Ebben az esetben a szolgáltatás teljesítési helyét az ingatlan elhelyezkedése határozza meg. Az ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásnak tekinthető a közismert építési, szerelési munkákon kívül például az ingatlanközvetítői, ingatlanszakértői tevékenységet, az építési munkát előkészítését, összehangolását, a kereskedelmi szállásszolgáltatást. 

Például egy magyar építőipari vállalkozás Németországban épületek szigetelését végzi. Mivel az ingatlan Németországban van, a magyar cég áfamentes számlát fog kibocsátani. Az áfa összegét a német félnek kell befizetnie és amennyiben a feltételek adottak levonásba is helyezheti azt.  Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra, hogy huzamosabb idejű kint tartózkodás esetén a magyar vállalkozásnak telephelye keletkezik, be kell ott jelentkeznie adóalanyként, adószámot kell kérnie. Ebben az esetben viszont már áfásan kell a számláját kiállítania, mégpedig a Németországban előírt áfakulcsot használva.

Ez a téma rendkívül változatos, számos eset előfordulhat még, ezért mindeképpen folytatjuk.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó