Az adószám felfüggesztésének okai

Ez írás több mint egy éve született (2015. október 28.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

2006. szeptember 15-e óta él az adószám felfüggesztésének és törlésének jogintézménye.  Elsődleges célja a fiktív adózók kiszűrése. A legfontosabb szabályok az adózás rendjéről szóló törvényben találhatók.  Nézzük először, hogy melyek az adószám felfüggesztésének okai.

1. Postai úton kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlensége miatt érkezik vissza a feladóhoz illetve levélszekrény hiánya miatt  kézbesíthetetlen. Ebben az esetben akkor függeszti fel  az apeh az adószám használatát, ha a levél „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza. Ha a címzett „az átvételt megtagadta” vagy „nem kereste” más szabályok lépnek érvénybe.  Amennyiben a levél azért nem kézbesíthető, mert az adózónak nincs kitéve postaládája, s emiatt kézbíthetetlen a küldemény, az is az adószám felfüggesztését vonja maga után.

2. A székhelyen végzett helyszíni eljárás alapján az adóhatóság arról győződik meg, hogy az adózó a székhelyén nem található. 

3. Az adózó adóbevallási, adófizetési kötelezettségének az előírt határidőt követő 365 napon belül, az adóhatóság felszólításának ellenére sem tesz eleget.  Ebben az esetben, ha a felfüggesztést elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő 180 napban sem teljesíti az adózó előírt kötelezettségeit, a felfüggesztést követően az adószám törlésre kerül. 

4. A kormányzati ellenőrzési szerv vezetője külön jogszabályban meghatározott esetben kezdeményezi. Itt adatszolgáltatási, együttműködési vagy az ellenőrzés végrehajtását elősegítő kötelezettség megszegésére kell gondolni. 

A fenti esetekben az adóhivatalnak mérlegelési joga nincs, azok bekövetkezése esetén az adószám alkalmazását fel kell függesztenie. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó