Szálláshely szolgáltatás turistáknak

Ez írás több mint egy éve született (2015. október 06.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Manapság egyre többen vannak olyanok, akik lakásukat nem hosszútávra, albérlőknek adják ki, hanem szívesebben hirdetik meg azt erre szakosodott oldalakon (airbnb.hu) és adják ki azokat néhány napra külföldi turistáknak. 

Az ilyesfajta ingatlanhasznosításnak azonban teljesen más adóvonzata van, mint az egyszerű ingatlan bérbeadásnak, amiről ebben a bejegyzésben írtunk részletesen.

Míg sima ingatlan-bérbeadás esetén az ingatlan időleges használatba adásáról beszélünk, melyhez egyéb pótlólagos szolgáltatások nem kapcsolódnak, addig szálláshely – szolgáltatás esetén a szálláshely használatán túl további szolgáltatások nyújtása is megvalósul pl. takarítás, ágynemű mosás. 

Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban meg kell különböztetni a szálláshelyet az egyéb szálláshelytől. 

Szálláshely kifejezetten a szálláshely-szolgáltatás céljából létesített vagy használt önálló épület, épületrész, terület.

Egyéb szálláshely olyan épület, vagy annak egy része, melyet a magánszemély nem kizárólag szálláshely-szolgáltatásra használ, nem kizárólag e célra létesített, a szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.  Magánszemélyek esetében erről a hasznosítási módról beszélünk, cikkünkben ennek adózási módozatait vesszük sorra. 

Falusi szálláshely olyan területen található, ahol a település lakosainak száma legfeljebb 5 000 fő illetve a népsűrűség legfeljebb 100 fő/négyzetkilométer. A szálláshely kialakítása lehetővé teszi a vidéki élet, a szokások, hagyományok megismerését.

Mielőtt vállalkozásunkat elkezdenénk nem szabad elfelejtkezni az adóhivatal felé teljesítendő bejelentési kötelezettségeinkről. 

Az effajta ingatlanhasznosítás – a normál ingatlan bérbeadástól eltérően  – kizárólag adószám birtokában végezhető. Ezért a T101-es nyomtatványon adószámot kell kérni az adóhatóságtól.  

Itt be kell jelenteni a gazdálkodási formát, választani kell általános forgalmi adózási módot és meg kell adni a tevékenységi köröket.

Az önkormányzat jegyzőjétől szálláshely-üzemeltetési engedélyt kell kérni és 15 napon belül ezt is be kell jelenteni az adóhivatal felé.

Személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás

A megszerzett jövedelmet önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni. A jövedelem megállapítására két módszer van, az egyik az ún. tételes költségelszámolás, a másik a 10 százalékos költséghányad alkalmazása. 

Tételes költségelszámolás esetén a bevétellel szemben a számlákkal igazolt költségeket lehet elszámolni. A kettő különbözetéből adódó jövedelem lesz majd az adó alapja.

A teljesség igénye nélkül az alábbi költségek jöhetnek szóba:

1. Kizárólag a szálláshely szolgáltatáshoz használt tárgyi eszközök, ha azok beszerzési értéke a 100 ezer forintot nem haladja meg.

2. Ingatlan értékcsökkenésének  elszámolt értéke.

3. Az ingatlan fenntartásához szükséges anyagok, eszközök pl. tisztítószer, mosószer, égők, takarító eszközök.

4. Felhasznált áram, víz, fűtés értéke

5. Hirdetési díjak

Ha valaki a 10 százalékos költséghányadot választja, akkor kiadásait nem vonhatja le a bevételéből, a bevételének 90 %-a lesz a jövedelem, ez lesz az adó alapja. 

A személyi jövedelemadó mértéke 16 %, a megállapított jövedelem után – mindkét esetben –  27 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. 

Választható még a tételes átalányadózás. Ebben az esetben a magánszemélynek évente, szobánként 32 000 Ft adót kell fizetnie.  Nem szabad elfelejteni, ha valaki a tételes átalányadózást szeretné választani, azt már az éves személyi jövedelemadó bevallásban jelezni kell. Tehát ha valaki a 2015-ös évben kíván átalányadózó lenni, a 2014-es évről május 20-ig benyújtott bevallásában erről nyilatkoznia kellett.  Ezt az adózási módot csak egyéb szálláshely-szolgáltatással foglalkozó magánszemélyek választhatják, egy év alatt ugyanannak a személynek legfeljebb 90 napra adható ki a szálláshely és csak egy ingatlanban folytathat szálláshely szolgáltatást, amennyiben több lakása, háza, üdülője van. 

Tételes átalányadó választása esetén az átalányadó 20 százalékát kell egészségügyi hozzájárulásként befizetni. 

Általános forgalmi adó

A szálláshely és az egyéb szálláshely – szolgáltatás főszabály szerint adóköteles, az általános forgalmi adó mértéke 18 százalék. 

Az adószám kiváltásakor illetve minden év december 31-éig lehet nyilatkozni, hogy a magánszemély alanyi adómentességet választ, amennyiben annak feltételei fennállnak. Az alanyi adómentességről ebben a bejegyzésben olvashat részletesen. 

Idegenforgalmi adó

Amennyiben a szállásadó olyan magánszemélyt fogad, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakos és legalább egy vendégéjszakát ott eltölt, köteles a szállásdíjjal együtt az idegenforgalmi adót is megfizetni. A szállásadó a beszedett idegenforgalmi adót továbbítja az önkormányzat felé. Ez a kötelezettsége akkor is fennáll, ha az adót elmulasztotta beszedni.  

Az idegenforgalmi adó mértékét az önkormányzat rendeletben szabályozza. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó