Még egy kis diákmunka…

Ez írás több mint egy éve született (2016. június 20.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Korábban már írtunk arról, hogy milyen formában lehet tanulókat, hallgatókat alkalmazni, mikor, milyen adó- és járulékterhek merülnek fel. Ezt szeretném most kiegészíteni még egy lehetőséggel. 

Nem esett szó a háztartási munkavégzésről, pedig a diákoknak remek pénzkereseti lehetőség, ha találnak egy megbízható családot, ahol be tudnak segíteni akár a háztartási, akár a kerti munkába.

Itt kizárólag olyan tevékenységek jöhetnek szóba, amelyek a természetes személyek mindennapi életéhez szükséges feltételeket biztosítják, úgy mint:

  • takarítás,
  • főzés,
  • mosás,
  • vasalás,
  • gyermekek felügyelete, házi tanítása,
  • otthoni gondozás, ápolás,
  • házvezetés,
  • kertgondozás.

A háztartási munkavégzés mindkét fél számára előnyös, mivel nem terheli adó- és járulékfizetés, amennyiben a foglalkoztató teljesíti bejelentési kötelezettségét.

A bejelentést ügyfélkapun a 16T1043H nyomtatványon vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (185-ös telefonszám) lehet megtenni. Visszavonásra, módosításra 24 órán belül van lehetőség.

Postai úton vagy személyesen nem lehet bejelentést tenni.

Be kell jelenteni a természetes személy foglalkoztató  adóazonosító jeléta háztartási alkalmazott  adóazonosító jelét és taj számát valamint a foglalkoztatás kezdő napját. A bejelentést még a foglalkoztatás megkezdése előtt meg kell tenni. 

A foglalkoztató a bejelentéssel összefüggésben regisztrációs díjat is köteles fizetni, melynek összege havonta, alkalmazottanként 1000 forint. A regisztrációs díjat a bejelentést követő hónap 12-éig kell átutalni az alábbi számlaszámra:

NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla 

10032000-01076215 

A regisztrációs díjat akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatás meghiúsul.  A foglalkoztató a regisztrációs díj megfizetése alól csak akkor mentesül, ha bejelentését 24 órán belül visszavonja vagy módosítja.

Az alkalmazott bejelentése nem lehetőség, hanem kötelező.  A természetes személy foglalkoztató, amennyiben szeretné kihasználni a háztartási munkavégzés előnyeit, köteles a bejelentést megtenni, a regisztrációs díjat megfizetni. Amennyiben ezt  elmulasztja, a háztartási alkalmazottnak kifizetett összeg után személyi jövedelemadót, egyéni járulékokat és szociális hozzájárulási adót köteles fizetni. Ezen túlmenően a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Nemcsak diákokat, hanem bármely más természetes személyt is lehet ebben a formában alkalmazni. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy a háztartási alkalmazottként foglalkoztatott tanuló nem minősül biztosítottnak, tehát tb ellátásra (nyugdíj, táppénz) nem szerez jogosultságot.

Természetesen valamennyi köznevelési és  felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diák egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Függetlenül attól, hogy milyen formában dolgozik a nyári szünetben tanulói vagy hallgatói jogállására tekintettel megilleti őt az egészségügyi ellátás.

Felnőtt munkavállalók esetén, mivel biztosítási jogviszony nem keletkezik, ahhoz, hogy a magánszemély kapjon egészségügyi ellátást, nem szabad elfelejtkezni az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetéséről, melynek összege  2016-ban havi 7 050 Ft. (Napi 235 Ft)

Új pénztárgép szabályok

Borravaló adózása

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó