Amit az engedményekről tudni érdemes…

Ez írás több mint egy éve született (2019. október 30.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A partnereknek nyújtott engedményeket különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. Így megkülönböztetjük az

  1. azonnali és az utólagos,
  2. számlázott és a nem számlázott,
  3. az esedékesség előtt kifizetett számlára, a vásárolt mennyiségre tekintettel vagy egyéb üzletpolitikai célból adott engedményeket.

Azonnali engedmények esetén a kiállított számlád már eleve tartalmazza az adott engedmény mértékét és összegét. Ezáltal az áfa illetve a társasági adó alapja is azonnal módosul.

Ebben a bejegyzésben az utólag adott engedményekre vonatkozó speciális szabályokról lesz szó.

Ezek közül az egyik leggyakrabban előforduló eset, amikor a vállalkozás a vásárolt mennyiségre tekintettel ad utólagos engedményt a partnereinek. Ilyenkor az adott engedmény nem köthető egyes számlákhoz, hanem összesítve állapítják meg. Ezt ún. nem számlázott engedménynek tekintjük, mint a neve is sugallja, számlát nem kell róla kiállítani, elegendő egy számviteli bizonylatot kibocsátani.

Adminisztrációt tekintve, ez egy nagyon kényelmes megoldás, de tudni kell róla, hogy sem a korábban befizetett áfát nem lehet vele csökkenteni, sem pedig az iparűzési adó alapját.

A gyakorlatban számtalanszor előfordul az előrehozott fizetésre tekintettel adott engedmény. Ennek lényege, hogy ha a partner pl. az esedékesség előtt legalább 10 nappal kifizeti a számládat, akkor 2 % engedményt adsz a számládból. Ezt nevezzük skontónak.

Amennyiben ez a kedvezmény a 3 %-ot nem haladja meg, úgy pénzügyi műveletek ráfordításának kell tekinteni. Amennyiben viszont meghaladja a 3 %-ot, úgy a meghaladó részt elengedett követelésként kell kezelni. Az elengedett követelésnek akkor van jelentősége, ha azt kapcsolt vállalkozásnak adod. Ebben az esetben nem tekinthető elismert költségnek, társasági adó alapot kell vele növelned.

Körültekintően kell eljárnod abban az esetben is, ha skontó esetén a partnered a számla ellenértét teljes egészében kifizeti és te visszautalod neki a korábban kialkudott engedményt. Ezt ugyanis véglegesen átadott pénzeszköznek kell tekinteni a részedről és be kell, hogy szerezz egy igazolást a vevődtől, hogy ő ez után az összeg után (amit ő bevételként számol el) megfizette a társasági adót. Amennyiben ilyen igazolást nem kapsz tőle, úgy a ráfordításod nem elismert, azzal meg kell növelni a társasági adó alapját.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó