Filmalkotások, sportegyesületek támogatása: a továbbutalás feltétele, az adókedvezmény összege

Ez írás több mint egy éve született (2019. szeptember 18.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A nyilatkozatod után az adóhatóság feladata, hogy támogatásodat célba juttassa. Ezt a következő esetekben fogja megtenni:

  1. az előírt igazolást megkapta,
  2. sem neked, sem a kedvezményezett szervezetnek nincs 100 ezer forintnál több adótartozása (nettó módon számolva)
  3. a társasági adóbevallást határidőben benyújtottad, az adóelőleget, adót esedékességig megfizetted, (elfogadott a határidőben beadott átvezetési kérelem is, ha másik adónemen (pl. áfán) túlfizetésed van).

Ha minden rendben, az adóhivatal 15 napon belül továbbutalja támogatásodat és erről tájékoztat téged is és az igazolást kiállító szervezetet is. Amennyiben az utalás nem teljesíthető, arról is informálja az érintetteket.

Amennyiben később a társasági adóra önellenőrzést nyújtasz be, vagy az adóhatóság tesz megállapítást, a 80 %-os korlát nem változik. Ha viszont kéred az adóelőleg mérséklését, az adóhatóság az arányosan csökkentett összeget utalja át.

Előfordulhat olyan eset, hogy a bevallást határidőben beadod, de az adót átutalni elfelejted. Ekkor, ha a késedelmed nem haladja meg a 15 napot és az adót maradéktalanul befizeted, az adóhivatal továbbutalja a felajánlásodat, ha erre, az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül külön megkéred.

Filmalkotás támogatása esetén a teljes összeg a kedvezményezetthez kerül.

Sporttámogatás esetén a 87,5 % 99 %-át a kedvezményezett szervezet, 1 %-át pedig az EMMI és a sportági szakszövetség kapja meg. A 12,5 %-ot pedig a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultjának továbbítják.

A felajánlásokért cserébe adójóváírás jár. Az adójóváírás alapja sporttámogatás esetén a felajánlott összeg 87,5 %-ának a 99 %-a.  Nem jár jóváírás arra az összegre sem, amely meghaladta az éves adód 80 %-át. (Mint korábban említettem, ezt az összeget az adóhatóság a kedvezményezettnél hagyja, de adókedvezményt az adóévben nem ad érte.)

A jóváírás összege:

  1. adóelőleg-felajánlás esetén az átutalt felajánlás  összegének 7,5 %-a, de maximum  az éves adó 80 %-ának 7,5 %-a,
  2. az éves adó terhére tett felajánlás esetén az átutalt összeg 2,5 %-a, de maximum az éves adó 80 %-ának 2,5 %-a.

A jóváírás napja július 1-je. Vállalkozásodban ezt egyéb bevételként tudod elszámolni, amely összeggel a társasági adó megállapításakor az adózás előtti eredményt csökkenteni lehet.

Amennyiben később önellenőrzés vagy adóhatósági ellenőrzés következtében a társasági adó, így annak 80 %-a változik, akkor az adóhivatal is módosítja az adójóváírás összegét, amennyiben erre szükség van, mégpedig az alábbiak szerint:

  1. Amennyiben az adó 80 %-ában meghatározott korlát csökken, ezáltal csökken a felajánlás maximálás összege, az adóhatóság csökkenti a jóváírás összegét.
  2. Amennyiben az adó 80 %-ában meghatározott korlát nő, ezáltal nő a felajánlás maximálás összege és ha korábban nem állt fenn túlutalás,  az adóhatóság nem módosítja a jóváírás összegét.
  3. Amennyiben az adó 80 %-ában meghatározott korlát nő, ezáltal nő a felajánlás maximálás összege és ha korábban túlutalás mutatkozott,  az adóhatóság növeli a jóváírás összegét. Így a túlutalásként nyilvántartott összeg csökken.

Ha az adóhatóság utalása meghaladta az éves adó 80 %-át, ún. túlutalásról beszélünk. Ezt a következő évekre tett felajánlásnak kell tekinteni.  A túlutalás összegéig ismételten nem rendelkezhetsz, ezt a következő évi 80 %-os korlátnál figyelembe kell venni.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó