Új helyi adózási lehetőség kisvállalkozásoknak

Az előző bejegyzésben megismertettem veletek a 2023-ban bevezetett, új, egyszerűsített iparűzési adó megállapításra vonatkozó szabályokat.

Vannak azonban bizonyos átmeneti rendelkezések, amelyek leginkább a bejelentésre, az előlegfizetés rendjére, a bevallási kötelezettségekre vonatkoznak, ezzel szeretném most folytatni.

Amennyiben egy vállalkozó úgy dönt, hogy szeretne élni az új, tételes HIPA megállapítási módszerrel, erről az önkormányzat felé nyilatkoznia kell. Ennek kapcsán három féle eset állhat elő:

  1. Folyamatosan működő vállalkozásoknak a megelőző adóévről szóló adóbevallásban kell nyilatkozniuk. Idén tehát a 22HIPAK nyomtatványon kell jelezni 2023. május 31-ig.
  2. Újonnan létrejövő vállalkozásoknak az első adóévről szóló bevallásban kell jelölni választási szándékát. 2023-ban megalakult vállalkozások esetében tehát a 2023HIPAK nyomtatványon 2024. május 31-ig.
  3. Amennyiben egy már működő vállalkozás egy másik településen létesít telephelyet, változás-bejelentési nyomtatványon tudja jelezni az új tételes adó választását, melyet a telephely létesítéstől számított 15 napon belül kell bejelentenie. Ugyanez a helyzet székhely-áthelyezésnél is.

Kivétel: KATA alanyoknak nem kell bejelentést tenniük, csak akkor, ha az általános szabályok szerint kívánnak adózni. Ebben az esetben a határidő 2023. május 31. A bejelentéssel egyidejűleg adóelőleget is kell vallaniuk és fizetniük, az első részlet esedékessége 2023. május 31., összege 75 000 Ft, a második részlet esedékessége 2024. március 15., összege 25 000 Ft.

Ha valaki már nem kívánja alkalmazni az új tételes HIPA által kínált egyszerűsített szabályokat, visszavonó nyilatkozatát szintén az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig teheti meg.

Fontos tudni, hogy választásunkat nem vonhatjuk vissza, nem módosíthatjuk.

A gyakorlatban tehát ez úgy néz ki, hogy a 2023-as adóévre 2023. május 31-ig tehetünk nyilatkozatot.

A bevételi értékhatár átlépése esetén az adóévre és az azt követő adóévre nem választható az új tételes adómegállapítás.

Az adóelőlegfizetés rendje az alábbiak szerint alakul:

az egyszerűsített adóalapmegállapítás választása esetén évente egyszer kell adóelőleget fizetni, melynek esedékessége az adóév ötödik hónapjának utolsó napja. (Legtöbb esetben tehát május 31-ig.) Amennyiben a vállalkozás évről évre ugyanabban a sávban marad, akkor a befizetett adóelőlegen felül többletadója nem keletkezik, így évente egyszer kell iparűzési adót utalnia.

Ez alól kivételt jelent az áttérés éve, amelyre speciális előírások vonatkoznak.

Az első évben ugyanis (először tehát 2023-ban), meg kell fizetni a2021-es bevallás alapján a március 15-ig esedékes adóelőleget.

Ezt követően május 31-ig

  • egyrészt rendezni kell az előző évi adófizetést, tehát, a 2023-as évnél maradva, ha 2022-re az előző évben befizetett adóelőleghez képest még van pótlólagos adófizetési kötelezettség, akkor azt be kell fizetni,
  • másrészt a 2022-es bevétel alapján be kell fizetni a 2023-as évi adóelőleget, úgy, hogy a bevételi értékhatárok alapján meghatározott összegből a március 15-ig befizetett előleg levonható.

Például, adott egy vállalkozó, akinek a 2021. évi bevallásában 2023. március 15-ig 45 000 Ft adóelőleg van előírva.

2022-ben március 15-ig befizetett 75 000 Ft, szeptember 15-ig pedig 65 000 Ft adóelőleget, a 2022. évi bevallásában, amelyet 2023. május 31-ig kell benyújtani 150 000 Ft adó szerepel.

A 2022. évi nettó árbevétele 23 500 ezer Ft volt.

Először tehát 2023. március 15-ig befizeti a korábban előírt 45 000 Ft adóelőleget.

Május 31-ig rendezi a 2022-es adóját. Pótlólag még 10 000 Ft-ot kell átutalnia (150 000-75 000-65 000) és befizeti a 2023-as adóelőlegét, melynek összege a 2022-es bevételi adatok alapján 170 000 Ft.

Ebből azonban levonhatja a március 15-ig befizetett 45 000 Ft adóelőleget, tehát 125 000 Ft-ot kell az önkormányzat felé átutalnia.

A bevallások tekintetében is csökkent az adminisztrációs teher.

Nem kell évről évre bevallást benyújtani, ha a fizetendő adó összege megegyezik a korábban befizetett adóelőleg összegével.

Akkor sincs bevallási kötelezettség, ha a korábban befizetett adóelőleg több, mint a végleges adó, de az adózó nem kéri a többlet visszatérítését.  A befizetett többletadó csak akkor minősül túlfizetésnek, ha a bevallás benyújtásra kerül. Azt lehet mondani, hogy az az adózó, aki ebben az esetben nem nyújt be bevallást, lemond a többletként befizetett adójáról.

Ha az adóalany magasabb sávba kerül, akkor már bevallási kötelezettség is terheli.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó