Túl sok áfát kell fizetned? Kérj a NAV-tól fizetési kedvezményt!

Ez írás több mint egy éve született (2018. július 17.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Egy negyedév elmúlta likviditási szempontból mindig kihívás a vállalkozások számára.

A havi bevallókon kívül a negyedéveseknek is áfát kell fizetniük, ezen kívül esedékes (lehet) a társasági adó előleg, a cégautó adó, a környezetvédelmi termékdíj, hogy csak a leggyakoribbakat említsük.

Megoldás lehet, hogy valamilyen fizetési könnyítést kérsz az adóhatóságtól, úgymint halasztást vagy részletfizetést.
(Az adómérséklést azért nem említem, mert arra csak magánszemélyek jogosultak. Gazdálkodó szervezetek esetében csak bírság vagy pótlék mérséklésére vagy elengedésére van lehetőség. Ebben a bejegyzésben most csak a gazdálkodó szervezetekkel foglalkozom.)

A fizetési könnyítés mindig kérelemre történik, ehhez a FAG01 vagy FAM01 elnevezésű nyomtatványokat kell kitölteni és beküldeni. A FAG01-et használják a gazdálkodó szervezetek, a FAM01-et pedig az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek.
Ezeket a nyomtatványokat is a nav oldaláról tudod letölteniITT.

Ha megnyitod a dokumentumot, Te is láthatod, hogy részletekbe menően informálnod kell az adóhatóságot vállalkozásod működéséről.

A könyvelődnek egy komplett zárási procedurát kell végigcsinálnia, nyilatkozni kell többek között arról, hogy hány forint (euró, dollár) van a bankszámládon vagy a házipénztáradban, van-e lejárt követelésed, értékpapírod, mekkora a cég tárgyi eszköz állománya, fő-e a fejed egyéb ki nem fizetett tartozások miatt.

Ezen kívül számot kell adnod arról, hogy van-e kapcsolt vállalkozásod, fizettél-e alapítványnak, tulajdonos-társasiddal együtt vettetek-e ki osztalékot a cégből, adtál-e vagyontárgyat, pénzt ellenszolgáltatás nélkül más vállalkozásnak.
Tapasztalatom szerint azt a legnehezebb szavakba önteni, hogy miért kerültél olyan helyzetbe, hogy nem tudod az adódat kifizetni és mi mindent teszel meg annak érdekében, hogy elkerüld az adótartozás felhalmozódását. Amennyire a cég működését átlátom, próbálom ezt én megfogalmazni, de a vállalkozás működését jó esetben annak tulajdonosa, ügyvezetője ismeri, így az ő segítségük elengedhetetlen egy hatásos kérelem megírásához.

Az egészet úgy kell összeállítani, hogy az adóhatóság alkalmazottja úgy érezze, Te mindent megteszel annak érdekében, hogy az adótartozásodat rendezd, de jelen körülmények között egy kis időre van szükséged.

Az adóhivatal mérlegeli a közölt adatokat, összeveti saját nyilvántartásával, esetleg külső szervektől is kér be adatokat. Elképzelhető, hogy Tőled is kér be dokumentumokat, hogy bizonyítsd állításod igazát.

Biztosan nem adja meg a fizetési könnyítést, ha a számok azt mutatják, hogy az adódat könnyedén be tudnád fizetni (mert például rengeteg pénz van a házipénztárban), de akkor sem bólint rá a kérelmedre, ha úgy ítéli meg, hogy esély sincs rá, hogy valaha rendezd a tartozásod.

Ezt követően az adóhivatal határozatot hoz, amelyben közli veled, hogy hogyan döntött. A fizetési könnyítés megadását különböző feltételekhez kötheti, például az adótartozás egy részének megfizetése, biztosíték adása, újabb hátralék keletkezésének elkerülése.

Soha nem kérj fizetési kedvezményt, mert úgysem kapod meg a

  • magánszemélytől levont jövedelemadóra vagy jövedelemadó előlegre,
  • levont járulékokra. (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási, munkaerő-piaci járulék).

A adóhatóság jóságának ára van, 10 000 Ft illetéket is be kell csengetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg, mégpedig erre a számlaszámra:

NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések
10032000-01076064.

És hogy miért jó megbízható adózónak lenni?

Az adóhatóság 2016. áprilisában minősítette első alkalommal az adózókat. A megbízható adózók számos kedvezményt tudhatnak magukénak.

Ide kapcsolódik például, hogy

  • évente egy alkalommal
  • legfeljebb 12 havi,
  • pótlékmentes részletfizetést vagy fizetési halasztást kérhetnek.

Mindezt úgy, hogy a nav egyáltalán nem vizsgálja, hogy kinek róható fel a fizetési nehézség.

Mindössze annak néz utána, hogy az adózó valóban megbízhatónak minősül-e és adótartozása nem több-e, mint 1,5 millió Ft.

A magánszemélyektől levont adókra és járulékokra itt sem vonatkozik a fizetési könnyítés.
Nekik szintén a FAG01-es nyomtatványt kell kitölteniük, de ha a fedőlapon jelölik, hogy automatikus fizetési könnyítést szeretnének, akkor mindössze azt kell megadniuk, hogy halasztást vagy részletfizetést szeretnének-e és hány hónapra.
Ja! És számukra mindez teljesen ingyen van, azaz illetékmentes.

Ha részletfizetési kedvezmény iránti kérelmedet pozitívan bírálják el, már csak annyi dolgod van, hogy a részleteket mindig határidőre befizesd. Ha ugyanis késel, az egész egyszerre, egy összegben esedékessé válik.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó