Továbbképzések és a tao

Ez írás több mint egy éve született (2023. január 17.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Ahhoz, hogy a megszerzett tudásunkat szinten tartani, fejleszteni tudjuk, folyamatos tanulásra, olvasásra, képzésre van szükség. A társasági adóról szóló törvény több helyen is tartalmaz kedvezményeket, amelyeket azok a vállalkozások érvényesíthetnek, akik például diákok szakképzésében vesznek részt vagy saját munkavállalóiknak finanszíroznak valamilyen oktatást vagy továbbképzést.

Csökkenti az adózás előtti eredményt a szakképzésről szóló 2019.évi LXXX. törvény szerinti szakképzési munkaszerződés keretében, duális képzőhelyen folytatott, szakirányú oktatásban részt vevő tanulók foglalkoztatása esetén minden megkezdett hónap után havonta az év első napján érvényes minimálbér 24 %-a. (Ennek összege 2023-ben 55 680 Ft, amely 5 011 Ft adómegtakarítást tesz lehetővé havonta, tanulónként.) (Tao. tv. 7.§ (1) i) ia))

A duális képzés lényege, hogy az elméleti oktatás az oktatási intézményben, a gyakorlati képzés pedig a választott partnerszervezetnél történik.

Ugyancsak csökkenti az adózás előtti eredményt a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakmai vizsga megszerzését követően a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanuló foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett szociális hozzájárulási adó összege. (Tao. tv. 7.§ (1) i) ib))

Eszerint tehát a költségelszámoláson túl, még egyszer csökkenthető az adózás előtti eredmény a szociális hozzájárulási adó összegével.

Mint ahogy azt a bevezetőben említettem, oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos költségek nemcsak a diákok foglalkoztatása miatt merülhetnek fel. Ahhoz, hogy a munkavállalók egyre jobb teljesítményt tudjanak nyújtani, nekik is biztosítani kell a megfelelő tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételt.

De mi az, ami költségként elszámolható?

2020. június 30-ig a Tao. tv. meglehetősen „nagyvonalú” volt ezen a téren, hiszen ráfordításnak minősült minden, a kifizető által viselt képzés költsége annak közterheivel együtt, a képzés formájától függetlenül. Nem volt előírás az sem, hogy a megszerzett tudás a munkakör betöltéséhez szükséges legyen.

2020. július 1-jei hatállyal azonban módosult a Tao. tv 3.számú melléklet B) rész 14. pontja, mely változás hátterében felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása áll.

A módosítás következtében a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül a kifizető által viselt olyan oktatás és képzés költsége, ideértve a kapcsolódó közterheket is,

  • amelyeket annak szervezője jogszabályban meghatározott alapfeladata vagy felnőttképzési tevékenység keretében szervez és
  • ahhoz kapcsolódóan a képzés szervezője által kiállított és a kifizető rendelkezésére bocsátott nyilatkozat tanúsítja, hogy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

Ugyanakkor számos olyan képzési forma van, amely a fenti, szigorú feltételeknek nem felel meg. Nincs minden veszve, ekkor a Tao.tv. 8.§ (1) d) pontjához lehet visszanyúlni, mely szerint

„Az adózás előtti eredményt növeli:
d) az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg – ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra,”

Amennyiben tehát az adózó bizonyítani tudja, hogy a munkavállalónak finanszírozott továbbképzés, tréning, workshop összefügg a vállalkozás bevételszerző tevékenységével, mert a munkakör ellátásának feltétele vagy javítja annak színvonalát, akkor bátran el lehet számolni.

Amikor a munkáltató és a munkavállaló tanulmányi szerződést kötnek egymással a munkáltató vállalja, hogy támogatást nyújt, a munkavállaló pedig a tanulmányokat folytatja és a képzés megszerzése után munkaviszonyát nem szünteti meg. (A támogatás mértékével arányos időn keresztül, de legfeljebb 5 évig.)

A költségelszámolás tekintetében nincs jelentősége annak, hogy a felek kötöttek-e tanulmányi szerződést vagy sem. Amennyiben a képzés nem felel meg a felnőttképzésről szóló törvényben előírt feltételeknek, ilyen esetbe is a fenti szempontokat kell mérlegelni.

A témát még folytatjuk, a következő bejegyzésben azt járjuk körül, hogy milyen adó és járulékvonzata van a különböző képzések finanszírozásának.

Kapcsolódó tartalmak:

A képzések költségei

2023. január 31.

Határidő: december 31.

2023. november 29.

Oktatás és adózás

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó