Tőkeemelés: tagi kölcsön, eredménytartalék

Ez írás több mint egy éve született (2016. február 11.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Tagi kölcsön apportálása

Jegyzett tőke emelése történhet a tagi kölcsön apportálásával is.

Mint azt a nem pénzbeli hozzájárulásnál leírtuk, az apport tárgya lehet követelés is, ha azt az adós elismerte vagy jogerős bírósági ítéleten alapul.  Így lehetőség van arra, hogy a tulajdonos, az általa nyújtott kölcsönt a jegyzett tőke emelésére fordítsa.  Lényeges, hogy ebben az esetben az adós nem elengedte a követelését, mert az átruházás fejében nőtt a társaságban meglévő üzletrésze. 

Adófizetési kötelezettség ebben az esetben nem keletkezik, feltételezve, hogy a kölcsön nyújtása adózott jövedelemből történt. 

Ügyelni kell azonban arra, hogy a kölcsönszerződések rendelkezésre álljanak, azokból egyértelműen megállapítható legyen, hogy melyik tag, mikor, milyen feltételekkel, mekkora összegű kölcsönt nyújtott.

Tőkeemelés: tagi kölcsön, eredménytartalék

Vannak vállalkozók, akik tartanak ettől a megoldástól. Én úgy gondolom, ha az valódi kölcsön volt, mert például a vállalkozásban egy nagyobb beruházást valósítottak meg vagy egy széleskörű marketingkampányt kezdtek el, amire épp nem volt fedezet, akkor ez teljesen rendben van. Ott, ahol a cégnek azért „nem volt pénze”, azért kellett a házi pénztárt rendszeresen tagi kölcsön segítségével egyensúlyba hozni, mert bevételt titkoltak el, azoknak valóban nem ez a legjobb választás a törzstőke felemelésére. 

Törzstőkén felüli vagyon terhére tőkeemelés: eredménytartalék, tőketartalék

A tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges ahhoz, hogy a törzstőkét az eredménytartalékból lehessen rendezni.  Ennek feltétele, hogy a saját tőke az átvezetést követően nem lehet alacsonyabb a jegyzett tőkénél, valamint a kellő fedezet megléte. Annak igazolására, hogy a szükséges eredménytartalék a rendelkezésre áll és az idei működés is eredményes volt („nem vitte el” a korábbi években felhalmozott eredménytartalékot), hat hónapnál nem régebbi beszámoló vagy közbenső mérleg szükséges.

Amennyiben  a vállalkozás évek óta nyereségesen működött, a tulajdonosok az adózott eredmény egy részét vagy egészét a vállalkozásban hagyták, akkor az eredménytartalék az elmúlt években szépen „gyarapodott” Ezt lehet most felhasználni arra, hogy a jegyzett tőke összegét a kívánt 3 millió forintra emeljük. Ez úgy történik, hogy a saját tőkén belül az eredménytartalékból 2,5 millió forintot átkönyvelünk a jegyzett tőkére.  

A tulajdonosoknál adófizetési kötelezettség nem keletkezik, azt majd egy esetleges tőkekivonáskor kell megfizetni, ha a tulajdonos eladja üzletrészét, a jegyzett tőkét leszállítja vagy a társaságot megszűnteti. 

A saját tőke egy másik eleme a tőketartalék. A jegyzett tőke rendezésére a szabad tőketartalék is felhasználható.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó