Tőkeemelés pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulással

Ez írás több mint egy éve született (2016. február 09.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A tőkeemelés egyik leggyakoribb módja a pénzbeli hozzájárulás.

A befizetés történhet a vállalkozás bankszámlájára és a házipénztárba is. Teljesíthető forintban és devizában is.

Devizában történő törzstőke emelés esetén dönteni kell az árfolyam-különbözetről.  Amennyiben a társasági szerződés szerinti forintösszeg kisebb, mint a deviza forintra átszámított összege, akkor a különbözetet a tagoknak vagy visszatérítik, vagy a tulajdonosok azt elengedik.  Amennyiben a társasági szerződés szerinti érték a nagyobb, úgy a különbözetet pótolni kell. 

 Ebben az esetben, mivel a befizetés adózott jövedelemből történik, a befizetéskor adófizetési kötelezettség nem keletkezik.

A tőkeemelés teljesíthető a tagok nem pénzbeli hozzájárulásával is. Az apport tárgya lehet

  1. dolog tulajdonjoga,
  2. vagyoni értékű jog,
  3. követelés, ha azt az adós elismerte vagy jogerős bírósági határozaton alapul. 

A taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell 

  1. az apport tárgyát és értékét,
  2. ki a teljesítésre jogosult személy,
  3. meg kell határozni a hozzájárulás értékelésének szempontjait, amennyiben könyvvizsgálót nem vettek igénybe.

A nem pénzbeli hozzájárulással kapcsolatban a magánszemélynek adófizetése keletkezhet, mivel az ügyletet ellenérték fejében történő értékesítésnek kell tekinteni.  A magánszemély tulajdonos adja a vagyontárgyat, cserébe  üzletrészt szerez vagy már meglévő üzletrészét növeli.  

Például egy ingóság apportálása esetén az ingó dolog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

Ingatlan apportálása esetén az szja törvénynek az ingatlanok, vagyoni értékű jogok adásvételéből  származó jövedelemre vonatkozó szabályait kell figyelembe venni.

 Például az egyik tulajdonos egy üzlethelységet kíván a társaság rendelkezésére bocsátani, amelyet  15 éven belül vásárolt. Meg kell nézni, hogy mekkora ezen apport társasági szerződés szerinti értéke. Ebből levonható az ingatlan vételára, az értéknövelő beruházások értéke, az adásvétellel kapcsolatban felmerült költségek. Amennyiben a különbözet pozitív, a magánszemélynek meg kell állapítania az adó alapját és a 15 % személyi jövedelemadót be kell fizetnie. 

Egyes esetekben pl. ingatlan, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, gépjármű , illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése esetén illetéket is kell fizetni, mivel visszterhes vagyonátruházásnak minősül.  

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó