Tippek kezdő vállalkozóknak

A legtöbb kezdő vállalkozó ott követi el a hibát, hogy előbb keres fel egy ügyvédet, illetve egy okmányirodát, mintsem egy könyvelőt. Pedig ez volna az első lépés!

Csak egy könyvelő tud optimális vállalkozási és adózási formát javasolni. Ehhez szükség van egy konzultációra, melyben megismeri, hogy a leendő vállalkozás:

  • milyen tevékenységet szeretne végezni
  • kinek szeretne értékesíteni, szolgáltatást nyújtani
  • mekkora méretű cégben gondolkodik
  • munkahely esetleg gyerek mellett vinné-e a vállalkozást
  • ki lesz az ügyvezető

Csak ezeknek a kérdéseknek a tisztázása után lehet nyugodt szívvel felkeresni egy könyvelőt, aki segít a további felvilágosításban (cég elnevezése, tagok, törzstőke nagysága, cég tevékenysége), és a kapcsolódó jogszabályok megismerésében.


Előtársaság

Az újonnan létrehozott vállalkozás a létesítő okirat aláírását követően a cégbírósági bejegyzésig ún.  előtársaságként működhet. Ez azt jelenti, hogy miután a vállalkozás alapításában közreműködő ügyvéd benyújtotta a bejegyzés iránti kérelmet, a cég elkezdheti gazdasági tevékenységét. Ezen időszak alatt valamennyi iratán fel kell tüntetni a  b. a. (bejegyzés alatt) jelölést.

A cégbírósági bejegyzés napján az előtársasági időszak megszűnik és a bejegyzést követő napon  elindul az új üzleti év.

Számviteli szempontból az előtársasági időszak egy önálló üzleti évnek tekintendő, még akkor is, ha az csak néhány nap vagy 1-2 hét. Ez azt jelenti, hogy erről az időszakról számviteli beszámolót és adóbevallásokat kell készíteni mindazon adónemek tekintetében, amelyek az új jogi személyre is vonatkoznának.

Amennyiben a vállalkozás üzletszerű gazdasági tevékenységét csak a bejegyzést követően kezdi meg, úgy előtársasági időszak nem jön létre. Ebben az esetben az előtársasági időszak beépül az új gazdasági társaság első évébe, amely az alapító okirat aláírásától az üzleti év utolsó napjáig (általában december 31-ig) tart.

Járulékfizetés

A cég megalapításakor beáll a járulékfizetési kötelezettség. Ha még nincsenek is alkalmazottak, a tulajdonosok tekintetében meg kell vizsgálni, hogy személyesen közreműködnek-e a vállalkozás tevékenységében, ha igen, azt milyen jogviszonyban teszik  és van-e máshol biztosítási jogviszonyuk.
Az a tag, amelyik nem vállal személyes közreműködést a vállalkozás tevékenységében, nem köteles járulékot fizetni.

A személyesen közreműködő tulajdonosok háromféle jogviszonyban végezhetnek munkát a társaságban:

  • munkaviszony,
  • megbízási jogviszony,
  • tagsági jogviszony.

A háromféle jogviszony adóterhei és feltételei >>

Munkavállalók bejelentése >>

Számlázás >>

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó