Te tudod, hogy mi a MOSS?

Ez írás több mint egy éve született (2018. október 17.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Nem? Elmagyarázom…

A MOSS jelentése magyarra fordítva Mini Egyablakos Rendszer. Ezzel a fogalommal akkor kell tisztában lenned, ha valamilyen elektronikus, távközlési vagy műsorszolgáltatási szolgáltatást nyújtasz külföldre, (ezek az ún. távolról is nyújtható szolgáltatások) mégpedig NEM adóalanyoknak, tehát leginkább magánszemélyeknek.

A távközlés és a műsorszolgáltatás nem a KKV szektorra jellemző, az elektronikus szolgáltatások azonban már a kis- és középvállalkozások körében is gyakoriak.

Ide azokat szolgáltatásokat soroljuk, amelyeket

  • az  interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtanak,
  • jelentős mértékben automatizáltak,
  • minimális emberi közreműködést igényelnek,
  • a szolgáltatásnyújtáshoz az információ technológia elengedhetetlen.

Leggyakoribb ilyen szolgáltatások szoftverek ill.  frissítések értékesítése, weboldal létrehozása, üzemeltetése.

2015. január 1-jén úgy változott a jogszabály, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ún. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtanak magánszemélyek részére, az áfát az igénybevevő fél szerinti tagállamban kell bevallani és megfizetni. (A szolgáltatás teljesítési helye ugyanis az igénybevevő letelepedési helye, állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye lett.)

Ez azt eredményezte volna, hogy például egy magyar cégnek minden egyes tagállamban (ahová szolgáltat) adóalanyként regisztrálnia kellett volna magát. Ennek elkerülése érdekében létrehozták az ún. egyablakos rendszert, amelynek segítségével lehetővé vált, hogy az adóalany a saját országában teljesítse áfa bevallási és befizetési kötelezettségét. A NAV az egyablakos rendszerbe feltöltött adatok alapján állapítja meg, hogy melyik tagállam mekkora összegű adóban részesül a teljesített áfa-befizetésből.

2019. január 1-jétől viszont tovább egyszerűsödik az eljárás.

Amennyiben az ilyen szolgáltatások nyújtásából adódó összbevételed sem a tárgyévben, sem az azt megelőző évben nem éri el a 10 000 eurót, akkor Magyarországon, a magyar szabályok szerint  is teljesítheted az áfa bevallást, befizetést. (Ekkor tehát nem kell a MOSS rendszert használnod.) A 10 000 eurót 310 Ft/EUR árfolyamon kell forintosítani, az értékhatár tehát 3 100 000 Ft.

Amennyiben úgy alakul, hogy a fenti szolgáltatások nyújtásából származó bevételed meghaladja a megállapított határértéket, akkor már a külföldi tagállamban kell az adót rendezned, tehát újra az egyablakos rendszert kell/lehet használni.

Amennyiben nem szeretnél a fenti könnyítéssel élni, fizetheted az áfát továbbra is a külföldi tagállam felé, ezt a szándékodat azonban 2018. december 31-ig jelezni kell az adóhatóság felé. Ebben az esetben 2 év „hűségidővel” kell számolnod, tehát leghamarabb 2021-re választhatod az egyszerűbb eljárást.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő ügyfeled nem az Európai Unió területén él, hanem ún. harmadik országban letelepedett, a számlán áfát felszámítani és fizetni nem kell.

2019. január 1-jén a bizonylatolással kapcsolatban is egyszerűsödik a helyzet. Jelenleg ugyanis a számla kiállításakor annak az országnak a szabályai szerint kell eljárnod, ahol az adófizetés is felmerül, tehát ahova a szolgáltatást nyújtod. Amennyiben azonban az egyablakos rendszert használod a magyar számlázási szabályokat kell betartanod.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó