Számítógépes számlák javítása

Ez írás több mint egy éve született (2016. április 17.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Az előző bejegyzésben szó volt arról, hogy milyen lehetőségek vannak a kézi számlák kiállítása során ejtett hibák javítására.

Az alábbiakban nézzük meg, hogyan kell eljárniuk azon adózóknak akik számlázó programot vagy online számlázó rendszert használnak.

Mindenekelőtt nagyon fontos tudni azt, hogy GÉPI számla KÉZZEL NEM javítható.

1. Gépi számlák valódi hibájának javítása

Legegyszerűbb eset, ha a kiállító a számlát lesztornózza és új számlát állít ki helyette.

A kézi számlákhoz hasonlóan itt is lehetőség van a számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátására.  Számlával egy tekintet alá esik minden olyan okirat, amely kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja. Ez tulajdonképpen egy összefoglaló név, amely azon dokumentumokat jelöli, amelyek valamely számlára hivatkozva, annak adatát módosítja. A köznapi elnevezése módosító, érvénytelenítő, helyesbítő számla.

Ebben az esetben egy önálló korrekciós bizonylatot állítunk ki a számlázó programból, amelynek természetesen a sorszámozásba is illeszkednie kell  A NAV álláspontja szerint a számlázó programmal előállított számla javítható számlanyomtatvánnyal is(NAV által kiadott sorszámtartományba illeszkedő sorszámmal ellátva) , de semmiképpen nem javítható például Word dokumentummal. 

Az okiraton mindig szerepeljen a 

 – kiállítás dátuma,

 – sorszáma,

 – hivatkozás az eredeti számlára,

 – a hiba megnevezése,

 – a korrekció számszerű hatása, (ha van ilyen)

 – a felek adatai.

Ezt követően a két irat, a számla és a számlával egy tekintet alá eső okirat, együtt lesz érvényes, együtt dokumentálja a megtörtént gazdasági eseményt.

2. Gépi számlák nem valódi hibájának javítása

A kézi számláknál leírtak itt is igazak, tehát, ha a hiba nem valódi, ha az eredeti számla helyes volt, akkor az utólagos korrekcióra csak számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával kerülhet sor. 

Így kell eljárni például utólag számlázott engedmény vagy hibás teljesítés miatti árleszállítás esetén is. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó