Saját tulajdonú személygépkocsi üzleti célú használata

Ez írás több mint egy éve született (2015. november 16.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatalos célú használatáért kétféle formában kaphat költségtérítést.

Az egyik eset az, amikor az útnyilvántartás alapján, a  ténylegesen megtett utak alapján kap költségtérítést. Ezt többnyire akkor alkalmazzák, amikor rendszeresen használja a magánszemély saját autóját üzleti célból. Ekkor a kapott költségtérítés adóköteles bevételnek számít, ezzel szemben lehet a felmerült költségeket elszámolni. 

Üzemanyagköltség címen figyelembe vehető a kormány-rendeletben  (60/1992) meghatározott fogyasztási norma, a futott kilométer és a NAV által közzétett üzemanyagár alapján kiszámított összeg.  

Az üzemanyag költséget lehet számlákkal is igazolni, de ez sem  lehet több,  mint a fentiek szerint kiszámított összeg. 

A fenntartási, javítási költségeket számlával kell igazolni. Mivel ezeket a számlákat, csak a hivatali célból megtett kilométerrel arányosan lehet figyelembe venni, a vezetett útnyilvántartás alapján képezni kell egy arányszámot, amely megmutatja, hogy  a személygépkocsi által   megtett út  milyen arányban volt üzleti célú. 

Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát és mindazokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik a fenti arányszám megállapítását. Így mindenképpen fel kell tüntetni a kilométeróra állását az év első és utolsó napján. 

A fenntartási költségek elszámolásához lehetőség van arra is, hogy kilométerenként 9 Ft általános személygépkocsi-normaköltséget vegyünk figyelembe.  

A magánszemély választhat, hogy a fenntartási költségeket számlák vagy az általános normaköltség alapján számolja el, azonban választása egész évre szól és valamennyi általa használt személygépkocsira vonatkozik. 

Amennyiben a magánszemély saját személygépkocsi üzleti célú használata miatt útnyilvántartás alapján költséget számol el, cégautó fizetésére kötelezett.

Saját tulajdonú személygépkocsinak számít a zárt végű pénzügyi lízingbe vett és a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi is.

A másik eset, amikor a magánszemély a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján kap költségtérítést.

A kiküldetési rendelvény a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a magánszemély neve, adóazonosító jele,

2. a gépjármű gyártmánya, típusa, forgalmi rendszáma,

3. a hivatali, üzleti utazás célja, időtartama, útvonala

4. a futásteljesítmény,

5. a költségtérítés,

6. a költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár).

A papíralapon előállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély őrzi meg.

A kiküldetési rendelvény lehet zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylat is. 

A kiküldetési rendelvény nem csak munkaviszonyra tekintettel állítható ki, alkalmazható az pl. tagi, megbízási jogviszony esetén is. 

Amennyiben a kapott költségtérítés összege nem több, mint a jogszabály szerint igazolás nélkül elszámolható mérték, akkor azt a magánszemélynek nem kell bevételként figyelembe venni. ( Igazolás nélkül elszámolt összeget akkor kapjuk meg, ha a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási normát, a NAV által közzétett üzemanyagárat, a futott kilométert és a 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltséget vesszük figyelembe. )

Amennyiben a kifizető ennél magasabb összegű költségtérítést fizet, akkor a teljes összeg adóköteles bevételnek minősül.

Ekkor a fizetendő adó megállapítására a magánszemélynek két lehetősége van.

Vagy az igazolás nélkül elszámolható összeget veszi figyelembe költségként, levonva azt az adóköteles bevételből és a fennmaradó rész után fizet adót. 

Vagy a számlákkal, bizonylatokkal igazolt költségeit arányosítja aszerint, hogy a megtett út mekkora hányada volt hivatali, üzleti célú. Az így kapott összeggel csökkenti az adóköteles bevételét és állapítja meg a jövedelmét illetve a fizetendő adó összegét. 

Ebben az esetben viszont, a költségelszámolásra tekintettel a magánszemélyt cégautó fizetési kötelezettség terheli. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó