Pénztárgépet kell vennie? Így spóroljon 50.000 Ft-ot!

Ez írás több mint egy éve született (2016. november 21.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

2017. január 1-jétől újabb vállalkozókkal bővül azok köre, akik nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget. Az újonnan belépőknek most is  van lehetősége 50.000 Ft-os támogatás igénylésére! Olvassa el bejegyzésünket, ha tájékozódna, az Ön vállalkozásának szüksége van-e online pénztárgép beszerzésére, és ismerje meg a kedvezményes lehetőségeket.

A 2009. október 15-én hatályos TEÁOR 08 szerint, ezek a vállalkozások a következők, amelyek január 1-től pénztárgép használatára kötelezettek:

  • 45.20 szerinti gépjárműjavítási, -karbantartási tevékenységet végző adóalanyok,
  • 45.32 szerinti gépjárműalkatrész kiskereskedelmi tevékenységet végző adóalanyok,
  • 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási tevékenységet végző adóalanyok,
  • 49.32 szerinti taxis személyszállítási tevékenységet végző adóalanyok,
  • 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási tevékenységet végző adóalanyok,
  • 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag a plasztikai sebészeti tevékenységet végző adóalanyok,
  • 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási tevékenységet végző adóalanyok,
  • 93.29 szerinti máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből a kizárólag tánctermi, diszkó működtetési tevékenységet végző adóalanyok,
  • 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási tevékenységet végző adóalanyok,
  • 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási tevékenységet végző adóalanyok.


Az alábbi linken részletes leírás található arról, hogy az egyes TEÁOR számok alá egészen pontosan mely tevékenységek vannak besorolva:
http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor08_tartalom_2016_08_01.pdf

Milyen teendői vannak a vállalkozóknak?
 

1. Regisztrációs kód igénylése

Az online pénztárgép üzembehelyezése kizárólag regisztrációs kód birtokában lehetséges. Ezt a PTREG nyomtatványon kell igényelni.  Az adatlapot elektronikus úton kell benyújtani, aki erre nem kötelezett, az papír alapon is megteheti. Ezt követően a NAV 5 ill. 8 napon belül, attól függően, hogy elektronikusan vagy postai úton lett a regisztrációs kód igényelve, megküldi azt az üzemeltető részére. Ezt a kódot gondosan meg kell őrizni, célszerű lementeni illetve kinyomtatni.

Amennyiben ez a kód mégsem kerül felhasználásra, azzal kapcsolatban az adóalanynak nincs elszámolási kötelezettsége.

Az a vállalkozói kör, amely 2017. január 1-jével válik kötelezetté pénztárgép beszerzésére, támogatás igénylésére jogosult.

A megjelent rendelet szerint a támogatás összege 50 000 Ft és csak azok igényelhetik, akik 2017. január 1-jétől válnak kötelezetté. Kizárólag olyan gépek beszerzésére vehető igénybe, amelyek 2016. november 30-áig forgalmazási engedélyt kapnak és amelyek átszemélyesítésre alkalmas, modernizált készülékek. Egy vállalkozás maximum 5 pénztárgépre kaphat támogatást. Az a cég, amely már megvette a pénztárgépét március 31-éig kérheti a NAV-tól a neki járó támogatást.

A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha
– 2015-ben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el vagy tevékenységét 2016. január 1-jét követően kezdte meg,
– a támogatás iránti kérelem benyújtásakor megbízható adózónak minősül,
– a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az adóhatóság nem bírságolta meg be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása vagy számla-, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt elmulasztása miatt.

Amennyiben az üzemeltető nem megbízható adózó, úgy akkor jogosult a támogatásra, ha
– rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
– nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
– nincs neki 180 napon keresztül fennállló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozása, kivéve ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek neki,
– munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében nincs neki 10 ezer forintot meghaladó adótartozása,
– tevékenységét nem szünetelteti.
 

2. Online pénztárgép beszerzése

Az engedélyezett pénztárgéptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni. (http://mkeh.gov.hu/meresugy/penztargepek_taxameterek)


A megvásárláson kívül lehetőség van pénztárgép bérlésére is.
 

3. Üzembe helyezés

Az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzésekor, a korábban megkapott regisztrációs kódot át kell adnia az eladónak.
Az forgalmazó ezt és az AP kódot rögzíti a pénztárgépben, melynek adóügyi ellenőrző egysége kapcsolatba lép a NAV szerverével.
 

4. Szerződéskötés mobilszolgáltatóval

Az online üzemmódhoz egyfajta mobil adatkapcsolatra van szükség. Ezt az adatkapcsolatot az Adóügyi Ellenőrző Egységbe (AEE) beépített SIM-kártya biztosítja. A SIM kártyát biztosító hírközlési szolgáltatóval kell szerződést  kötni, mely az esetek többségében a pénztárgépet értékesítő vállalkozásoknál is megtehető.
 

5. Egyedi mentesség kérése

Az üzemeltető a PTGM nyomtatványon kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, abban az esetben, ha
– az elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre, elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható,
– tevékenységét közfeladatot ellátó intézményben végzi és a pénztárgép működése az intézmény közfeladatainak ellátását zavarja, valamint nem alakítható ki olyan pénzátvételi hely, ahol az adatszolgáltatás teljesítése a közfeladatok ellátásában nem okoz működési zavart.

Ezekben az esetekben az online adattovábbítás alól kérhető mentesítés és nem az online pénztárgép üzemeltetése alól.

Meg kell még említeni, hogy az adóalany mentesül a gépi kibocsátású nyugta kibocsátási kötelezettség alól (tehát nem kell online pénztárgépet beszereznie), ha valamennyi ügyletről számlát állít ki.  Ebben az esetben nem szabad elfelejtkezni az adatszolgáltatási kötelezettségről sem, vagyis mindazon számlákat fel kell tüntetni a PTGSZLAH nyomtatványon, amelyeket magánszemélyek részére állított ki.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó