Oktatás áfája: mikor van, mikor nincs?

Mikor adómentes és mikor adóköteles az oktatási tevékenység? Mit kell tudni az oktatást szervező cégeknek és mit az óraadó tanároknak?

A jogszabályi keretet az áfa törvény 85. § (1) j) pontja valamint ugyanezen paragrafus (2) bekezdése adja.

A törvény szerint
„mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít a köz- és felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében, ideértve az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó magánóraadást is.”

Adómentes számlát ad tehát az  óraadó tanár, aki általános vagy középiskolában ill. egyetemen vagy főiskolán megbízási szerződés keretében tanít.

De mi a helyzet a különböző tanfolyamokkal?

Erre a kérdésre az a bizonyos (2) bekezdés adja meg a választ.

A közoktatáson túlmenően adómentes

  1. az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítést adó oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás,
  2. a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett (2013. évi LXXVII. törvény) illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás
  3. az államilag illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás,
  4. a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása.


Az OKJ-s képzések minden esetben áfamentesek. (Ezeket egyébként mindig engedélyeztetni kell.) Ugyancsak áfamentesek azok a képzések, amelyeket a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak szerint szerveznek és engedélyeztetnek. (Korábban ez volt az ún. felnőttképzési akkreditáció. Ez mára megszűnt, helyette az új megnevezés felnőttképzési engedély.) Engedélyeztetésre akkor is lehetőség van, ha az nem kötelező. Sokan ezt éppen az áfamentesség miatt teszik meg.

Előfordulhat olyan eset, hogy egy oktatási intézmény többféle képzést kínál. Pl. okj-s képzést, egyéb engedélyeztetett tanfolyamot vagy nem engedélyköteles ún. szabadpiaci képzést. Ebben az esetben a képzés „besorolása” alapján kell a számlát kiállítani. Így lesz olyan szolgáltatása amelyről áfamentes és lesz olyan, amelyről áfás számlát fog adni.

A felsorolt helyeken oktató, számlaképes tanárokra ugyanez vonatkozik. Így, ha például mind engedélyeztetett, mind nem engedélyeztetett kurzuson oktat, számlájában a tevékenységét áfakulcsok szerint meg kell bontani. (Feltéve, ha nem választott alanyi mentességet.)

Még két fontos feltétele van az adómentességnek.

Amennyiben a tevékenyég végzését jogszabály hatósági engedélyhez köti, az áfamentesség feltétele, hogy az érintett személy vagy szervezet  ezen engedély alapján és birtokában működjön.

A másik feltétel pedig az, ha a tevékenység végzése képesítéshez kötött, akkor az érintett személy vagy  szervezet javára tevékenykedők között legalább 1 olyan természetes személy legyen, aki a képesítési követelményeknek megfelel.

Kapcsolódó tartalmak:

A képzések költségei

2023. január 31.

Hogyan áfáznak a rendezvények?

2019. szeptember 25.

Oktatás és adózás

2023. január 24.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó