Nincs veszve minden: megoldás lehet a kijavítási kérelem

Ez írás több mint egy éve született (2019. december 10.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Az általános forgalmi adóval kapcsolatban a vállalkozásoknak mind megalakulásukkor, mind működésük során különböző döntéseket kell hozniuk. Rögtön a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor el kell dönteni, hogy az általános szabályok szerint fognak eljárni vagy alanyi adómentességet választanak. Élnek-e a pénzforgalmi elszámolás lehetőségével, vonatkozik-e rájuk valamelyik különleges adózási módozat. Később, ha ingatlan kerül a vállalkozás tulajdonába és azt pl. bérbeadás útján akarják hasznosítani, szintén dönteni kell, hogy a főszabály szerint adómentesen adják-e ki vagy választják az adókötelessé tételt.

Gyakran azonban a szükséges bejelentés elmarad, viszont a vállalkozás úgy jár el, mintha megtette volna azt. Például nem választja a bérbeadásra az adókötelessé tételt, mégis áfásan állítja ki a bérleti díjról szóló számlákat. Amennyiben ezt még időben, az adóhatósági ellenőrzés megkezdését megelőzően észleli, benyújthat egy ún. kijavítási kérelmet és ezáltal utólag megteheti a szükséges bejelentést.

De nézzük a részleteket… (Áfa törvény 257/F. §)

A kijavítási kérelmet kizárólag az áfával kapcsolatban lehet benyújtani, mégpedig az alábbi öt esetben:

 1. ingatlan értékesítés, ingatlan bérbeadás adókötelessé tétele (88.§ (1)),
 2. alanyi adómentesség választása (192. § (1)),
 3. pénzforgalmi elszámolás választása (196/G §),
 4. mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany jogállása (197. § (1)),
 5. viszonteladókra vonatkozó különös szabályok (218. § (1), 220. § (1), 224. § (1)).

A kijavítási kérelmet az adóhatóság akkor fogadja el, ha

 1. az adózónál még nem indult meg a bevallások utólagos ellenőrzése,
 2. elévülési időn belül került benyújtásra,
 3. a módosítás nem érinti a korábban benyújtott bevallásokban feltüntetett adóalap, adó összegét.
   

A kijavítási kérelemnek formanyomtatványa nincs, levelet kell megfogalmazni és elküldeni az adóhatóság részére. Elengedhetetlen hogy beadványunk az alábbi adatokat tartalmazza:

 1. az adózó azonosító adatait,
 2. mit, mire szeretnénk módosítani,
 3. mikortól.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó