Nemzetközi ügyletek 2. – az export számlázása

A legutóbbi bejegyzésben arról írtam, hogy hogyan kell helyesen számlázni akkor, ha Közösségen belül értékesítünk, milyen feltételek fennállása esetén tudunk adómentes számlát kiállítani. Lépjünk tovább és nézzük meg, hogy termékexport esetén milyen feltételeknek kell teljesülnie az adómentes számlázáshoz.

Adómentes számlázás termékexport esetén

A szabályozás részleteit az áfatörvény 98. §-ban találjuk, eszerint egy termékértékesítés akkor tekinthető adómentes termékexportnak, ha a következő feltételek együttesen fennállnak:

  1. a termék az ügylet során harmadik országba kerül,
  2. a termék 90 napon belül elhagyja a Közösséget,
  3. ha a kiléptetésre nem 90, hanem 360 napon belül kerül sor, akkor számlával egy tekintet alá tartozó bizonylatot kell kiállítani,
  4. a termék használatára, hasznosítására nem kerül sor az értékesítés és a kiléptetés között,
  5. amennyiben a vevő fuvaroztat, úgy ezzel a beszerzéssel érintetten nem lehet belföldön letelepedett.

Az adómentesség igazolásához az exportálónak rendelkeznie kell a vámhatóság által kiállított, kiléptetést igazoló dokumentummal.

Nagyon fontos előírás továbbá, hogy a terméket a 90 napon belül rendeltetésszerűen nem szabad használni vagy egyéb módon hasznosítani. Ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást.

Fuvarozással kapcsolatos előírások

A fuvarral kapcsolatban eltérő előírások vannak attól függően, hogy az eladó, vagy a vevő fuvarozza vagy fuvaroztatja el az árut.

Amennyiben az eladó vagy az ő megbízásából más fuvarozza el a Közösség területéről a terméket, nincs korlátozó tényező sem a vevő személyét tekintve, sem az eladott termék kapcsán. Tehát, ha az eladó fuvaroz(tat), úgy magánszemély vásárlók esetén is adómentes az értékesítés.

Amennyiben a vevő fuvaroz(tat), az adómentességet illetően további előírások vannak:

  • a beszerző ne legyen ezzel összefüggésben letelepedve Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy önmagában a belföldi letelepedettség nem jelenti az adómentes értékesítés akadályát, de fontos, hogy az exportértékesítés ne legyen összefüggésben a belföldi telephellyel.
  • amennyiben a vevő nem adóalany, akkor csak abban az esetben lehet az ügylet adómentes, ha a beszerző közhasznú tevékenységet folytató szervezet, amely a terméket igazoltan kizárólag a Közösség területén kívül végzett humanitárius, karitatív vagy oktatási célból használja. (Áfa tv. 100. §)
    Amennyiben a terméket magánszemély vevő fuvarozza el, úgy a külföldi utasra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Áfa tv. 99. §)

Ha a termék kiléptetése 90 napon túl történik

Abban az esetben, ha a termék kiléptetése 90 napon belül nem történik meg, de a teljesítést követő 360 napon belül mégis elhagyja az országot az alábbiak szerint kell eljárni.

A 90 nap elteltével a számlát módosítani kell és fel kell rá vezetni a tevékenységnek megfelelő adómértéket. (Főszabály szerint 27 % áfa)

Amennyiben később, még 360 napon belül, megtörténik a kiléptetés, a számlát újból módosítani kell és a korábban befizetett adóval csökkenthető az elszámolandó adó. A csökkentésre abban az időszakban van lehetőség, amikor az új (másodszorra módosított számla) a vevő rendelkezésére áll.

Az ily módon történő adómentes értékesítésre csak akkor van lehetőség, ha korábban a 90 nap letelte miatt nem lehetett az ügylet adómentes, minden egyéb feltétel adott volt.

Kapcsolódó tartalmak:

Láncügyletek

2023. július 13.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó