Mit kell tudni az önkéntes pénztári tagdíjfizetéshez kapcsolódó adó-visszatérítésről

Ez írás több mint egy éve született (2016. április 06.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Továbbra is adókedvezmény jár az önkéntes pénztárakba történő befizetések után, legyen az akár egészségpénztár, akár nyugdíjpénztár. Az adókedvezmény akkor jár, ha egyéni tagdíjról vagy támogatói adományról van szó.

Béren kívüli juttatás keretében adott befizetés után továbbra sem jár adókedvezmény.

Melyek az adóvisszatérítés legfontosabb szabályai?

 • Az adóvisszatérítés maximuma a tárgyévben befizetett egyéni tagdíjak és jóváírt támogatói adómányok összegének 20 %-a, legfeljebb 150 ezer forint. (Ehhez tehát 750 ezer forint befizetést kell teljesíteni.)
 • További 10 % adókedvezmény vehető igénybe a 2 évre lekötött összeg után és a prevenciós szolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeg után. (A 150 000 Ft-ot ezekkel sem szabad átlépni.)
 • Az adóvisszatérítés megállapításánál már nincs különbség a nyugdíjbavonulás időpontját illetően.
 • Jövedelemkorlát nélkül, más adókedvezményektől függetlenül igénybevehető. 
 • A pénztártag bevallásában vagy a munkáltatónak átadott  nyilatkozatban rendelkezhet, hogy mely önkéntes kölcsönös pénztári számlájára kéri a visszatérítést.
 • Több pénztári számla eseté is csak egy jelölhető meg.
 • Az adó-visszatérítés összege nem lehet több, mint a magánszemély összevonás alá tartozó jövedelem adójának az egyéb kedvezmények levonása után fennmaradó része.
 • Az adóhatóság a visszatérítést csak abban az esetben teljesíti, ha a tagnak nincs adótartozása és bevallása alapján fizetendő adóját megfizette.
 • Amennyiben a megjelölt önkéntes pénztárnak a magánszemély nem tagja, akkor a pénztár az adóvisszatérítés összegét:
  • átlépés esetén más pénztárba továbbutalja, 
  • amennyiben a tagsági jogviszony megszűnésének oka nyugdíjszolgáltatás, kiutalja a magánszemély javára, 
  • a tag halála esetén, kiutalja az örökösöknek vagy kedvezményezettnek,  (ha nincs örökös illetve kedvezményezett, akkor a többi tag között kerül felosztásra)
  • ha a tag kilépett, visszautalja az adóhatóságnak,. Ez esetben a tag az adóhivataltól kérheti az összeg kiutalását, ha igazolja, hogy a tagsági jogviszony neki fel nem róható ok miatt szűnt meg. 

Abban az esetben, ha a magánszemély önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot is tesz, az adó-visszatérítés maximális összege 280 000 Ft lehet.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó