Mikor nem kötelező a végszámla?

Ez írás több mint egy éve született (2016. március 08.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Az már köztudott, hogy előleg átvételekor (készpénz) ill. jóváírásakor (számlapénz) a teljesítésre kötelezett félnek számlát kell kiállítania.  Az előleg átvételével egy időben áfa-fizetési kötelezettség keletkezik ill. a megrendelő (amennyiben erre jogosult) ettől az időponttól kezdődően gyakorolhatja áfa-levonási jogát.

Az átvett összeget úgy kell tekinteni, mint amely a befizetendő áfát tartalmazza, ezért „visszafelé” kell az áfa összegét megállapítani. Például ha 100 000 Ft összegű előleg kerül kifizetésre egy olyan ügylet kapcsán, mely 27 %-os adókulccsal adózik, akkor az előleg átvevőjének 21 260 Ft áfát kell befizetnie. (100 000 *0,216) 

Az ügylet teljesítésekor végszámlát kell kiállítani. A végszámlán fel kell tüntetni az ügylet ellenértékét, a korábban átvett előleg összegét és a kettő különbözeteként a még fizetendő hátralékot. Mindhárom tételt nettó, áfa, bruttó összeg megbontásban. 

Nem kötelező a végszámla kiállítása abban az esetben, ha 

  1. az  átvett előleg összege az ügylet ellenértékének a 100 %-a  és 
  2. már pontosan tudjuk, hogy mikor lesz a teljesítés időpontja és azt az előleg átvételekor készült számlán feltüntetjük. 

Ekkor ugyanis az előlegszámla és a végszámla egy számladokumentumra kerül, melyen szerepel az átvett előleg összege adóalap, adóösszeg bontásban és fel van tüntetve az alkalmazott áfa mérték is. Ezen túlmenően szerepel rajta az előleg átvételének, jóváírásának napja, mint áfa fizetési kötelezettség időpontja ill. az ügylet majdani teljesítési időpontja. 

Amennyiben későbbi teljesítés időpontja nem ismert, a végszámlát kötelező külön kiállítani, még akkor is, ha 100 %-os előleg átvételére kerül sor. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó