Már most készülj a nyárra: így változik az online adatszolgáltatás július 1-jétől!

2020. július 1-jétől már nemcsak a legalább 100 ezer ft áfát tartalmazó számlákról kell adatot szolgáltatnod az adóhatóság felé, hanem minden olyan számláról, amelyet

  1. belföldi adóalany részére,
  2. belföldön teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról bocsátottál ki.

Az adatszolgáltatást kell teljesíteni nemcsak az áfát tartalmazó, hanem az áfamentesen kiállított számlákról ideértve a fordított adózás alá eső ügyletekről kibocsátott számlákat is.

Amennyiben a teljesítést megelőzően előleg került kifizetésre, úgy a végszámla kibocsátásakor már az előleggel csökkentett összegről kell adatot szolgáltatni.

Némileg változik a határidő is. Ha az áfa összege eléri az 500 ezer Forintot, akkor legkésőbb másnap, ha nem éri el az 500 ezer Forintot, akkor a számla kibocsátását követő 4 napon belül kell az adatokat beküldeni, akkor, ha számlatömböt használsz.

Mivel minden olyan számláról értesítést kap a nav, amelyet belföldi adóalany felé állítasz ki, elengedhetetlen, hogy mindig szerepeljen a számlán az üzleti partner adószáma. Eddig elegendő volt csak akkor feltüntetni a számlán, ha az áfa összege elérte a 100 ezer forintot.

Szintén július 1-től arra is figyelj, hogy az áfát tartalmazó számlát a korábbi 15 nap helyett, már a teljesítést követő 8 napon belül ki kell állítanod. Ez arra az esetre vonatkozik, ha az ellenértéket nem azonnal fizetik ki. (Ha az ellenértéket azonnal kifizetik, akkor a számlát haladéktalanul ki kell állítani.)

Amennyiben külföldre számlázol közösségen belüli termékértékesítést vagy külföldön teljesülő, fordított adózás alá eső szolgáltatásnyújtást, akkor a számlát továbbra is legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kiállítani.

Az online adatszolgáltatással párhuzamosan bővül a befogadott számlákról készítendő ún. belföldi összesítő jelentés adattartalma is. Itt is elmondható, hogy már nemcsak azokat a számlákat kell majd az áfabevallás mellékletében szerepeltetni, amelyek legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmaznak, hanem minden olyan számlát, amelyek után adólevonási jogot gyakorolsz.

Amennyiben a teljesítést megelőzően előleget fizetsz ki, erre tekintettel is jogosult vagy áfát levonni, így az összesítő jelentésben ezt is fel kell tüntetni. Amikor megkapod a végszámlát, akkor elegendő lesz már csak az előleggel csökkentett összegről adatot szolgáltatni.

2021. január 1-jétől már nemcsak az adóalanyok felé kiállított számlákról kell adatot küldeni, hanem minden olyan számláról, amelyet a magyar számlázási szabályok szerint kell kiállítani. Így például a magánszemélyek és a külföldi adóalanyok felé kibocsátott számlákról is.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó