Magánszemély személygépkocsi bérbeadása

Ez írás több mint egy éve született (2016. szeptember 15.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

személygépjárművek bérbeadása esetén az ingó vagyontárgy bérbeadásából származó jövedelem adózását kell ismerni, amely pedig az önálló tevékenységből származó jövedelmek közé tartozik.

Önálló tevékenység esetén a jövedelmet kétféle módszerrel lehet megállapítani.

Az egyszerűbb, az ún. 10 % költséghányad alkalmazása, amikor a megszerzett bevétel 10 %-át tekintjük költségnek, a fizetendő adót így a bevétel 90 %-a után kell megfizetni.

A másik az ún. tételes költségelszámolás. Ekkor sorra vesszük a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségeinket, levonjuk azokat a kapott ellenértékből és így kapjuk meg a jövedelmünket.

Autó bérbeadása esetén, a kiszámított jövedelem után 15 % személyi jövedelemadót és 27 % egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

A bérbeadás adózásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy ki a bérbevevő.

Ha a bérbevevő egy másik magánszemély, akkor az adókat a bérbeadó magánszemélynek kell befizetni. A kiszámolt jövedelem után a 15 % szja-t és a 27 % eho-t negyedévente be kell fizetnie. (Amennyiben a tételes költségelszámolást választja a befizetett eho is elszámolható költségként.) Amennyiben a tárgy negyedévben vagy év elejétől összesítve a megállapított adóelőleg összege a 10 ezer forintot nem haladja meg, nem kell azt befizetni.

Ha a bérbevevő egy  vállalkozás, akkor ennek a cégnek kötelessége levonni a 15 % szja-t és befizetni a 27 % egészségügyi hozzájárulást. Az eho-t már nem a magánszemélytől vonja le, az a bérbevevőt terheli. Ilyenkor havonta kell az adót befizetni.

Minden esetben igaz, hogy a bérbeadónak jövedelem megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevétel 50%-nál több költséget nem lehet érvényesíteni. Ezt a korlátot, csak a negyedéves valamint a havi előlegfizetésnél kell figyelni, az éves adóbevalláskor el lehet számolni valamennyi felmerült költséget.

A bérbeadónak tudni kell azt is, hogy amennyiben év közben a tételes költségelszámolást választja, akkor az éves bevalláskor sem térhet át a 10 % költséghányad alkalmazására. A fordított eset viszont nem tilos, tehát ha valaki év közben nem alkalmazta a tételes költségelszámolást, viszont az éves szja bevallás elkészítésekor azzal szembesül, hogy úgy jobban jár, mint a 90 % jövedelemhányaddal, annak van lehetősége módosítani.

Személyautókról lévén szó, nem lehet elmenni a cégautó adó kérdése mellett sem.

Bérbeadás esetén, amennyiben a bérlet

·         határozatlan időtartamra szól vagy

·         határozott időtartamra szól ugyan, de az meghaladja az egy évet és

a bérlőt üzembentartóként bejegyezték, a cégautó adó a bérlőt terheli.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a cégautó adót a tulajdonosnak kell megfizetnie.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó