Lakhatási támogatás: adómentesen adható!

Ez írás több mint egy éve született (2017. február 01.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

2017-től új elemmel bővült azon juttatások köre, amelyeket a munkáltató adómentesen nyújthat munkavállalói számára. Bekerült az szja törvénybe az ún. mobilitási célú lakhatási támogatás fogalma: amennyiben a juttatás megfelel az adómentesség feltételeinek, a munkáltató 5 éven át támogathatja az alkalmazottját adómentesen.

Az adómentes juttatás összege:

  1. a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát,( 2017-ben 51 000 Ft)
  2. a foglalkoztatás második 24 hónapjában a  minimálbér 25 százalékát, (2017-ben 31 875 Ft)
  3. a foglalkoztatás első 48 hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékát (2017-ben 19 125 Ft)

meg nem haladó összeg.

(Amennyiben a munkaviszony 2017. január 1-jét megelőzően kezdődött, akkor a foglalkoztatás első napjának 2017. január 1-jét kell tekinteni. Tehát nemcsak az új, hanem a már meglévő munkavállalókat is lehet támogatni.)

Mit lehet figyelembe venni?

  1. Ha a munkavállaló bérel lakást, akkor a bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkáltató által megtérített összeget.
  2. Ha a munkáltató bérel lakást, akkor a bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkavállaló által meg nem térített összeg.
  3. Ha  a munkáltató a saját tulajdonában biztosít lakhatást munkavállalóinak, akkor a lakhatás piaci értékéből a munkavállaló által meg nem térített összeg.


Mi az adómentesség feltétele?

  1. A fennálló munkaviszony határozatlan idejű és legalább heti 36 órás munkaidejű.
  2. A munkavállaló állandó lakóhelye és a munkavégzés helye  közötti távolság legalább 60 km vagy pedig a tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás naponta 3 óránál több időt vesz igénybe.
  3. A munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban ill. a támogatás nyújtásának időpontjában a munkavállaló nem rendelkezik a munkavégzés helyén lakás tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával. (Szintén nem rendelkezik lakással  olyan településen, amely 60 km-en vagy 3 órás oda-visszautazáson belül helyezkedik el.)


A feltételek fennállásáról a munkavállalónak kell nyilatkoznia. Amennyiben nyilatkozata nem valós és emiatt a munkáltatónál adóhiány keletkezik (mégsem volt adómentes a juttatás) , az ebből eredő kárt a munkavállalónak kell megtérítenie.

A munkáltatónak a juttatást követő adóév január 31-éig adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság felé.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó