Kockázatos minősítésű adózók

Ez írás több mint egy éve született (2016. június 09.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Kockázatos minősítést akkor kap az adózó, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

  1. szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,
  2. szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók listáján,
  3. szerepel a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
  4. egy éven belül az adó- vagy vámhatóság  ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

(Nagy összegnek nem magánszemély esetén a 100 millió forintot elérő összeg minősül.)

megbízható adózókat megillető kedvezmények után nézzük meg, hogy milyen hátrányos megkülönböztetéssel kell szembesülniük azoknak, akik kockázatos minősítést kaptak:

1. Az adókülönbözet után felszámított késedelmi pótlék mértéke naponta a jegybanki alapkamat ötszörösének 365-öd része. 

Általános szabályok szerint a késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része minden naptári nap után. 

Továbbá a kockázatos adózóknak  nincs lehetőségük a késedelmi pótlék méltányosságból történő csökkentésére.

2. Adóbírság és mulasztási birság kiszabása nem mellőzhető. A bírság minimuma az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 %-a.

3. A kiszabható mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka, ami 750 000 Ft-nak felel meg.

4. A visszaigényelt áfa kiutalási határideje 75 nap. Nekik nincs lehetőségük arra, hogy 30 ill. – 1 millió forint felett – 45 napon belül visszakapják a visszaigényelt adót.

5. Az ellenőrzési határidők 60 nappal meghosszabbodnak. 

A kockázatos adózói minősítés 1 évig fennáll. Amennyiben az adózó szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkező adósok listáján és adótartozását, a kapcsolódó bírságokkal és pótlékokkal együtt rendezi, hamarabb is szabadulhat a minősítés alól. (Be nem jelentett alkalmazott ill. üzletlezárás miatt „büntetésben” lévőknek erre nincs lehetőségük, ők egy évig mindenképpen maradnak.)

Megbízható vs. kockázatos

Új pénztárgép szabályok

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó