Kis- és középvállalkozások kedvezménye a társasági adó törvényben

Ez írás több mint egy éve született (2014. december 04.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A társasági  adóalapot akkor lehet csökkenteni, ha a cég ill. a megvalósított beruházása megfelel az alábbi feltételeknek:

1. Az adóév utolsó napján a társaság kis-és középvállalkozásnak minősül.

2. A beruházás eredményeként egy korábban még használatba nem vett ingatlan vagy a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz kerül üzembe helyezésre,(tehát ami közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét).

3. Szóba jöhet már meglévő ingatlan bekerülési értékét növelő felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás.

4. Idetartozik a korábban még használatba nem vett szellemi termék valamint szoftvertermék felhasználási joga is.

5. Igénybe vehető bérelt ingatlanon végzett beruházás esetén is. 

6. Feltétel még, hogy az adózó valamennyi tagja magánszemély legyen. 

A megvalósított beruházás értékével tehát csökkenthető az adózás előtti eredmény, maximálisan  30 millió forinttal.

A későbbiekben értékcsökkenést is elszámolhatunk ezen eszközök után, tehát a bekerülési érték kétszer kerül levonásra.

Ezeket az ingatlanokat, tárgyi eszközöket azonban a csökkentés adóévét követő negyedik adóév végéig üzembe kell helyezni és a már aktivált eszközöket nem szabad elidegeníteni, tehát például eladni, apportálni, térítés nélkül átadni. Ekkor ugyanis az igénybevett kedvezmény kétszeresével kell az adóalapot növelni. Ugyanígy szankcionálja a törvény azt az esetet is, ha az adózó 4 éven belül jogutód nélkül megszűnik. 

Ez a kedvezmény tehát a beszerzés évében jár.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó