Kerékpározás adózása

Talán egy kicsit meglepő címet adtam ennek a bejegyzésnek, de bizonyára nem furcsállják azok, akik tudják, hogy 2022. január 1. óta a vállalkozások a tulajdonukban lévő kerékpárt adómentesen tudják magánszemélyek használatába adni.

A rendelkezést az szja törvény 1. számú mellékletének 8.44. pontjában lehet megtalálni.

De hogyan valósul meg az adómentesség? Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy később ne érjen senkit meglepetés?

Lényeges, hogy a juttatás tárgya kizárólag kerékpár lehet, azaz „olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti.” Minden egyéb olyan jármű esetén, amely a fenti fogalomnak nem felel meg, nem jöhet szóba az adómentesség.

Az adómentességnek további feltétele, hogy a juttatás használatba adás keretében történjen, tehát nem adható a magánszemély tulajdonába. A használatba adás viszont többféle formában megvalósulhat. Például a vállalkozás megveszi a bicikliket és azokat adja használatba vagy bérel a magánszemélyek számára kerékpárokat.

Fontos tudnivaló, hogy nem zárja ki az adómentességet, ha az alkalmazottak magáncélra is használják a bicikliket.

A törvény a juttató esetében a kifizető fogalmat használja, ami azt jelenti, hogy nem csak a vállalkozás munkavállalói részesülhetnek ilyen juttatásban, hanem a személyesen közreműködő tulajdonosok illetve azok közeli hozzátartozói is.

A társasági adó oldaláról megvizsgálva a dolgot, szerencsére elmondható, hogy a törvény itt is beemelte az elismert költségek közé a céges kerékpárral kapcsolatban felmerült kiadásokat. Itt ugyanis nem csak magára a vásárlásra kell gondolni, hanem pl. biztosításra, karbantartásra is.

Arra azonban figyelni kell, hogy míg az szja törvény szerinti kifizető bárki számára biztosíthat szja-mentesen kerékpár használatot, addig a tao törvény csak az alábbi kör esetén tekinti a felmerült kiadásokat elismert költségnek:

  • munkaviszonyban állók,
  • vezető tisztségviselők,
  • személyesen közreműködő tagok,
  • korábban munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas
  • a felsoroltak közeli hozzátartozója.

A Tao törvény 3. számú melléklet B) 9. pontja tartalmazza az idevonatkozó szabályokat. (Itt a B pontban kerülnek felsorolásra a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások)

Eszerint a tao törvény elismert költségként nevesíti az előbb említett személyi kör esetén „a kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költséget, ráfordítást”

A tao törvény tehát „megengedi” más személynek történő átadást is, az szja szerint azonban ez a tranzakció már jogviszony alapján adózik.

Az általános forgalmi adóval kapcsolatban azt kell tudni, hogy amennyiben például a munkavállalók a használatba átvett biciklivel munkába járnak vagy kirándulnak, úgy az áfa szempontból nem tekinthető bevételszerző tevékenység érdekében felmerült költségnek, az áfa nem vonható le.

Ha azonban a beszerzés az adóköteles gazdasági tevékenység érdekében valósul meg (pl. nagy területű telephelyen a munkatársak így közlekednek vagy kerékpártúrákat szervező cég biciklit is tud biztosítani a résztvevőknek), akkor az áfa levonható.

Kapcsolódó tartalmak:

A munkaruha adómentessége

2024. január 18.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó