Így változnak a járulékszabályok július 1-jétől I. rész

A járulékok terén 2020-ban az a legnagyobb újdonság, hogy július 1-jén egy teljesen új törvény lép hatályba, magába olvasztva annak végrehajtási rendeletét. Ennek következtében a jelenlegi törvény és annak végrehajtási rendelete megszűnik. (1997. évi LXXX. törvény, 195/1997. (XI. 5.) Kormány rendelet)
Az előttünk álló fél évben készülnünk kell az új szabályokra, most csak néhány pontban szedném össze a lényeges változásokat.

  1. Már januártól új ellátás az örökbefogadói díj, melyre az a biztosított jogosult, aki második (ikrek esetében harmadik) életévét betöltött gyermeket vesz nevelésbe örökbefogadási szándékkal. Az ellátás a nevelésbe vételtől számított 168 napig jár, mértéke a gyedével egyezik meg. (Maximuma a minimálbér kétszeresének 70 %-a.)
  2. Szintén januártól igényelhető a nagyszülői gyed. Akit ez érint, annak nagyon fontos megismernie a részletszabályokat. Én annyit emelnék ki, hogy a nagyszülő nem lehet nyugdíjas és az ellátás folyósítását megelőző két évben legalább 365 nap biztosítási jogviszonnyal kell, hogy rendelkezzen.  
  3. Már júliusi változás, hogy a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék és a munkaerőpiaci járulék összevonásával egykulcsossá válik a járulékfizetési kötelezettség, az előírt tb-járulék mértéke 18,5 % lesz. A nyugdíjjárulék továbbra is nevesítve lesz, mert jó néhány ellátás után a jövőben is csak nyugddíjjárulékot kell fizetni. ( pl. GYED, GYES, GYET, ápolási díj)
  4. Bővül azoknak a köre, akiknek munkaerő-piaci járulékot is fizetniük kell, azaz a tb járulék mértéke az ő esetükben is 18,5 % lesz. Így az álláskeresési ellátásokra is jogosultságot szereznek. A jelenlegi, még június 30-ig hatályban lévő szabályok szerint a megbízási jogviszonyban dolgozóktól, a nem főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozóktól nem kell munkaerő-piaci járulékot vonni.
  5. A munkaerő piacon is bevezetik a minimum járulékalapot, azaz minden munkaviszonyban foglalkoztatott magánszemély esetében legalább a minimálbér 30 %-nak megfelelő tb-járulékot kell fizetni. A minimum járulékalap számításakor figyelmen kívül kell hagyni azokat a napokat, amikor a biztosított táppénzben, baleseti táppénzben részesült vagy szünetelt a biztosítása. (Itt tehát a minimálbér 30 %-át arányosítani kell.)
     A szociális hozzájárulási adó vonatkozásában szintén alkalmazni kell a minimum járulékfizetésre vonatkozó szabályokat.
    Nem kell alkalmazni a minimumjárulékra vonatkozó előírásokat abban az esetben, ha a biztosított munkaviszonyban áll és e mellett a következő ellátásokra is jogosult: gyed, gyes, gyet, gyod, ápolási díj. Ezen kívül azon munkavállalók esetén sem kell alkalmazni, akik még köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali rendszerű oktatás keretében tanulnak.

A cikk folytatódik, olvasd tovább >>

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó