Így különböztesd meg az adóellenőrzéseket!

Ez írás több mint egy éve született (2019. december 17.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény 2018. január 1-jétől immár csak két ellenőrzés típust nevesít: a jogkövetési eljárást és az adóellenőrzési eljárást. (A részletszabályokat a 465/2017. kormányrendelet tartalmazza.)

A két eljárás több ponton különbözik egymástól, érdemes tisztában lenni ezekkel a különbségekkel, annak érdekében, hogy adott esetben jogainkat megfelelően tudjuk érvényesíteni.

jogkövetési eljárást az alábbi céllal indít az adóhatóság:

 • meggyőződik róla, hogy cégünk eleget tett-e adókötelezettségeinek (bevallások benyújtása, bejelentések, adatszolgáltatások, bankszámlanyitás, bizonylatolás),
 • az általunk beadott bevallások és a saját nyilvántartása között eltérést tapasztal (pl. összesítő jelentés),
 •  partnercégnél lefolytatott ellenőrzéshez kapcsolódóan,
 • vizsgálhat egy adott ügyletet,
 • vizsgálhat időszaki ügyleteket, adatot gyűjthet más adózót érintő adóellenőrzésekhez,
 • adatgyűjtés céljából, pl. becslési adatbázis létrehozása érdekében,
 • próbavásárlás lefolytatása érdekében,
 • EKÁER előírásainak betartása érdekében,
 • amennyiben az adózó társasági adó bevallásában nem választja a jövedelem-nyereség minimumot

Azt lehet elmondani, hogy a jogkövetési vizsgálat a jelenben zajlik, a hatóság célja, hogy még az időszak lezárása előtt felhívja az adózók figyelmét az esetleges szabálytalanságokra. Időtartama maximum 30 nap lehet.

Az adóellenőrzési eljárás keretében az adóhivatal az adó-megállapítási és bevallási kötelezettséget utólagosan ellenőrzi.

Adóellenőrzési eljárás lefolytatására sor kerülhet jogkövetési eljárást követően, amennyiben a vizsgálat valamilyen súlyos szabálytalanságot tár fel. Ugyanakkor lefolytatható akkor is, ha az adóhatóságnak más forrásból áll rendelkezésére valamilyen „terhelő” információ:

 • az értékesítési láncban szereplő partner ellenőrzése során feltárt szabálytalanság,
 • a tevékenységi kört minősíti az adóhatóság kockázatosnak,
 • külföldi hatóságok megkeresése alapján valószínűsíthető a szabálytalanság.

Adóellenőrzési eljárás időtartama maximum 90 nap, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 120 nap.

A két eljárás típus között lényeges különbség, hogy ellenőrzéssel lezárt időszakot csak az adóellenőrzés teremt. A jogkövetési vizsgálat során ill. azt követően is lehetőség van önellenőrzés benyújtására.

Amennyiben a nav a jogkövetési vizsgálat során mulasztást tár fel, azt a jegyzőkönyvben rögzíti, de megállapítást nem tehet, adókülönbözetet nem állapíthat meg, egyedül mulasztási bírság kiszabására van lehetősége.

Az elrendelt eljárás típusáról a megbízó levélből tájékozódhatunk. A megbízó levélnek tartalmaznia kell, az ellenőrzést végző adóhatóság nevét, az adózó nevét, az ellenőrzés típusát, adóellenőrzés esetén pedig a vizsgált időszakot és az adónemet.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó