Hol adóznak az ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások?

Ez írás több mint egy éve született (2019. december 04.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Határon átnyúló szolgáltatások esetén főszabály szerint a teljesítés helye ott van, ahol a megrendelő gazdasági céllal letelepedett, amennyiben az igénybevevő adóalany. Amennyiben nem adóalany megrendelőről van szó, a teljesítés helyét a szolgáltatás nyújtójának gazdasági célú letelepedése  határozza meg.

A főszabály mellett azonban a jogszabály számos kivételt nevesít, ezek egyike az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások esete. Ilyenkor ugyanis a megrendelőtől függetlenül az ügylet teljesítés helyét az ingatlan elhelyezkedése határozza meg. Vagyis akár adóalany a szolgáltatás igénybevevője, akár nem, a teljesítés helye ott lesz, ahol az adott ingatlan található.

A gyakorlatban azonban nem egyszer gondot okoz, hogy az adott szolgáltatás vajon hova sorolandó. Sokszor szerepet játszik az ügyletben egy ingatlan, mégsem könnyű egyértelműen eldönteni, hogy a gazdasági esemény és az ingatlan között mennyire közvetlen a kapcsolat. Itt most ne csak az ingatlan építésére, értékesítésére vagy bérbeadására gondoljuk.

Vajon hogyan kell eljárni az ügyvédi irodának egy irodabérleti szerződés megkötésében való közreműködéskor, az óriásplakátok kihelyezésével foglalkozó vállalkozásnak vagy egy szállodának. Ezek mind olyan gazdasági események, amelyekben szerepet játszik az ingatlan.

Az áfatörvényben nem találunk választ ezekre a kérdésekre, azonban közösségi szinten szabályozásra került, ezt pedig a tagállamoknak is kötelező alkalmazniuk. (282/2011/EU, 1042/2013/EU végrehajtási rendeletek)

De mindenekelőtt nézzük meg, hogy mit tekintünk ingatlannak? (2006/112/EK irányelv alkalmazásában)

 1. föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti és amely birtokba vehető,
 2. bármely épület vagy építmény, amely a tengerszint fölött vagy alatt, a földhöz vagy a földbe rögzített és amelyet nem lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani,
 3. az épület vagy építmény szerves részét alkotó bármely olyan alkotóelem, amelyet már beépítettek és amely nélkül az épület vagy építmény nincs befejezve, például ajtók, ablakok, tető, lépcső, lift.

Az irányelv leszögezi, hogy csak azokat a szolgáltatásokat tekintjük ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak, amelyek kellőképpen közvetlen kapcsolatban állnak az adott ingatlannal. A rendelet példálózva az alábbiakat sorolja fel:

 • meghatározott telekre szánt épület vagy épület részei terveinek elkészítése, (kivéve, ha azokat nem meghatározott telekre szánják)
 • építésfelügyeleti, biztonsági szolgáltatás nyújtása,
 • épület adott földterületen történő megépítése, épületen vagy épület részein végzett építési és bontási munkák,
 • adott földterületen állandó szerkezetek építése, valamint állandó szerkezeteken végzett építési és bontási munkák, (gáz, víz, szennyvíz és hasonló csővezeték)
 • földmunkák, ideértve a mezőgazdasági szolgáltatásokat is pl. szántást, vetést, öntözést, trágyázást,
 • ingatlan állapotának és kockázatainak felmérése, értékelése
 • ingatlan értékbecslése,
 • ingatlan bérbe vagy haszonbérbe adása, ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan meghatározott részét az igénybevevő kizárólagos használatára jelölik ki, ( hirdetésr céljából megvalósuló  ingatlan bérbeadás nem tartozik ide és az  sem, amikor a kizárólagos használat nem valósul meg)
 • szállásnyújtás a szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban (pl. kempingben)
 • ingatlan részének vagy egészének használatához való jogok átengedéseátruházása, az ingatlan használatára szóló engedély, (pl. vadászati engedély) díjköteles infrastruktúra használatának biztosítása (híd, alagút),
 • épület, épület részeinek karbantartása, felújítása, javítása, (pl. takarítás, csempézés, tapétázás, parkettázás),
 • állandó szerkezetek felújítása, karbantartása, javítása (gáz, víz, szennyvíz és hasonló csővezeték rendszerek)
 • olyan gépek, berendezések beépítése, összeszerelése amelyek ezt követően ingatlannak minősülnek,
 • előző pont alá sorolt gépek, berendezések karbantartása, javítása, felügyelete, ellenőrzése,
 • kereskedelmi, ipari vagy lakóingatlan működtetésére irányuló ingatlankezelés,
 • ingatlanok bérbeadásával, haszonbérbeadásával, értékesítésével kapcsolatos közvetítések,
 • ingatlanok bérbeadásával, haszonbérbeadásával, értékesítésével kapcsolatos ügyvédi, közjegyzői tevékenységek.

Nem beszélünk ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásról az alábbi esetekben:

 • a tervek elkészítése, amennyiben az épületet nem meghatározott telekre szánják,
 • termék ingatlanban történő tárolása, amennyiben az ingatlan meghatározott részét nem jelölik ki az igénybevevő kizárólagos használatára,
 • hirdetési szolgáltatás nyújtása, még akkor sem, ha az ingatlan használatával jár,
 • szállásnyújtás tekintetében végzett közvetítés (szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban)
 • kiállítási standokkal kapcsolatos szolgáltatások, (pl. stand helyének biztosítása, kiállítási stand megtervezése, kiállított tárgyak fuvarozása, biztosítása, tárolása, kábelfektetés, reklámozás),
 • gépek, berendezések beépítése, összeszerelése, javítása, karbantartása, ellenőrzése, felügyelete amennyiben a gép nem képezi az ingatlan részét,
 • ingatlanba történő befektetésekre vonatkozó portfólió kezelés.

A témával kapcsolatban meg kell még említeni azt az esetet, amikor a szolgáltatás nyújtója valamilyen berendezést bocsát az igénybevevő rendelkezésére. Az előírás szerint ezeket az ügyleteket akkor lehet ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásnak tekinteni, ha a szolgáltatás nyújtója az elvégzett munkáért felelősséget vállal. A gyakorlatban ez akkor tud megvalósulni, ha nemcsak a berendezést, hanem személyzetet is biztosít. Példaként az állványzat bérbeadását szokták említeni. Amennyiben pusztán az állványok bérbeadása történik, nem beszélünk ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásról, ha viszont az állványzatot a szolgáltatást nyújtó emberei „rakják össze” és felelősséget vállalnak annak biztonságáért, akkor már az ügylet ott adózik, ahol az ingatlan elhelyezkedik.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó