Hogy jöhetek ki jól a személyautó áfájával?

Ez írás több mint egy éve született (2017. március 24.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A személyautó megvásárlása, bérlése, üzemeltetése és eladása során felmerülő költségek áfa tartalma bizonyos esetekben részben levonható. Az alábbi cikkben részletesen kifejtjük, mely esetekben mire van lehetőség.

Ha megvásároljuk…

Az áfa tv. 124.§-a tételesen kimondja, hogy a személygépkocsit terhelő áfa nem vonható le.

A levonási tiltás alól mentesül, az a vállalkozás, amely

 1. az autót továbbértékesítési céllal veszi meg,
 2. bérbeadás céljából vásárolja meg a járművet,
 3. taxi szolgáltatást kíván nyújtani.


A továbbértékesítési cél a mástól szerzett termék saját használat vagy egyéb módon történő hasznosítás nélküli értékesítés. Ide soroljuk azokat a vállalkozásokat is, amelyek zárt végű lízing konstrukcióban értékesítik termékeiket.

Bérbeadás esetén fontos kritérium, hogy az teljes egészében vagy túlnyomórészt megvalósuljon.

Ide soroljuk azokat a vállalkozásokat is, amelyek nyílt végű vagy operatív lízing konstrukció keretében adják bérbe a járműveket.

A túlnyomórészt azt jelenti, hogy legalább 90 %-os mértékben megvalósuljon az autó bérbeadása. Előfordulhat olyan időszak, hogy az autó szervizben van vagy épp nincs bérlője, de a bérbeadónak akkor sem szabad a járművet saját célra használni, igazolnia kell, hogy célja ekkor is a bérbeadással történő hasznosítás. (Pl. hirdetések feladása)

A taxisok szintén akkor jogosultak áfa levonásra, ha az autót legalább 90 %-ban taxi szolgáltatás nyújtására használják. Ezt útnyilvántartással, km-óra állással tudják igazolni.

Ha béreljük…

2012. január 1-jétől a személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa levonható. A klasszikus autó bérleten kívül (én ide sorolom a néhány napos bérleteket), idetartozik a nyílt végű pénzügyi és az operatív lízing is. A személygépkocsi (hosszú távú) bérbevétele kapcsán azonban nem szabad elfelejtkezni arról, hogy kizárólag a vállalkozási tevékenység érdekében megtett kilométerekre jutó áfa vonható le, ezért a bérleti díjat arányosítani kell. Ehhez pedig elengedhetetlen az útnyilvántartás vezetése.  Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell

 • a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát,
 • a fogyasztási normát,
 • az év első és utolsó napján a kilométeróra állását (véleményem szerint ezt akár havonta célszerű felírni)
 • az utazás időpontját, célját,
 • a felkeresett üzleti partnerek megnevezését,
 • a közforgalmi úton megtett kilométerek számát.

Ha üzemeltetjük…

A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások áfája 2013. január 1-je óta  50%-ban levonható. Korábban teljes levonási tilalom vonatkozott ezekre a szolgáltatásokra. Az 50 %-os levonhatóság kizárólag a szolgáltatások esetén jár, termékek esetén továbbra is él a levonási tilalom.

Az 50 %-os szabály alkalmazása esetén először azt kell megállapítani, hogy adóköteles tevékenységhez használják-e a gépjárművet.

Amennyiben igen, akkor az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások ellenértékében felszámított áfa 50 %-a levonható, függetlenül a magánhasználat tényleges arányától.

Amennyiben nem, (pl. adómentes oktatással foglalkozik a vállalkozás) akkor természetesen a felszámított áfa egyáltalán nem vonható le.

Amennyiben adómentes és adóköteles tevékenységhez egyaránt használják, akkor a felszámított áfa 50 %-át nem lehet levonásba helyezni, a fennmaradó 50 %-ot pedig az arányosítás szabályai szerint kell felosztani a levonható és le nem vonható részre.

A gyakorlatban a legnagyobb problémát a szolgáltatások és a termékek elkülönítése jelenti. Ha szeretnénk az autónkat megjavíttatni, akkor egy szolgáltatást rendelünk meg, még akkor is, ha a javítás során különböző alkatrészeket is használnak, tehát „terméket”  is értékesítenek nekünk. Ekkor az áfa fele levonható.  Ha azonban az ügylet során a termékértékesítés a meghatározó és a szolgáltatásnyújtás a járulékos ügylet, az áfa egyáltalán nem vonható le.

Melyek azok az esetek amikor az áfa teljes összege levonható és nem csak annak 50 %-a?

 1. Az adóalany a szolgáltatás ellenértékének  legalább 50 %-át továbbszámlázza.
 2. Az igénybevett szolgáltatás a személygépkocsi bérbeadásának adóalapjába beépül.


A parkolási és az úthasználati díj (autópálya matrica) ellenértékének áfa tartalma személygépkocsi esetében egyáltalán nem vonható le, kivéve, ha közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra kerül.

A személyautók üzemeltetése kapcsán felmerül még az üzemanyagok, valamint a különböző kenőanyagok, alkatrészek, tisztítószerek kérdése.

Sem a személygépkocsihoz használt üzemanyag, sem a karbantartáshoz, javításhoz megvásárolt termékek áfája nem vonható le.

Mint azt megszokhattuk, kivételek itt is vannak; levonható az áfa, ha  

 • a termék beszerzése továbbértékesítési céllal történt,
 • a beszerzett termék anyagjellegű ráfordításként a bérbe adott személygépkocsi adóalapjába beépül.


A beszerzett termékek után levonhatja az áfát a gépjármű-alkatrész kereskedő, a személyautók  javításával foglalkozó vállalkozó, az autók bérbeadásával foglalkozó adóalany, amennyiben a szerződésben úgy állapodtak meg, hogy a karbantartási költségek a bérbeadót terhelik.  Használt autó adásvételével foglalkozó vállalkozó is levonhatja a beszerzett alkatrészek ellenértének áfa tartalmát, amennyiben a beszerzett jármű  javítást igényel a továbbértékesítés előtt.

Ugyanakkor nem vonhatja le sem az üzemanyag, sem egyéb anyagok áfáját a taxi szolgáltatást nyújtó adóalany, mert ott sem a továbbértékesítés, sem a bérbeadás nem jöhet szóba.

Ha eladjuk…

A személygépkocsi értékesítés az ügyletek jelentős részében adómentesen történik. Akkor kell ugyanis az autó eladásakor áfát felszámítani, ha a beszerzéskor lehetőség volt az adót levonni. Erre pedig, mint azt korábban megírtuk, csak az adózók egy szűk rétegének van lehetősége.

Amennyiben tehát egy „mezei” vállalkozó személygépkocsit vásárol,  a számlán szereplő előzetesen felszámított áfát nem helyezheti levonásba. Ezért ha úgy dönt, hogy a járművet eladja, adómentesen teheti meg azt.

Mi a teendő akkor, ha az adózó nem vonhatná le az adót, de tulajdonképpen nincs is mit levonni, mert például magánszemélytől vásárolt. Vagy olyan kereskedőtől (viszonteladótól), amely az árrés adózást választotta és a használt autókat (egyéb feltételek fennállása esetén) adómentesen adhatja el.

Az áfa törvény 87.§ c) pontja adja meg a kérdésre a választ, mely szerint:
„Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha

c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124.§ (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható.”
A 124.§(1) bekezdés d) pontja pedig a személygépkocsit terhelő előzetesen felszámított adó levonását tiltja.

Mindezek alapján azt lehet tehát mondani, hogy ha a vállalkozás magánszemélytől, használt autó kereskedőtől vagy egyéb olyan személytől vásárolta az autót, amely áfát nem számított (számíthatott) fel, de ha felszámított volna, azt nem lehetett volna levonni, akkor a jármű adómentesen értékesíthető.

Kik azok tehát akiknek áfásan kell a személygépjárművet értékesíteniük?

Azoknak, akiknek lehetőségük volt beszerzéskor a felszámított áfát levonni, vagyis

 1. akik továbbértékesítési céllal szerezték azt be,
 2. akik azzal a céllal szerezték be, hogy egészben vagy túlnyomó részben bérbe adják azt,
 3. akik egészben vagy túlnyomó részben taxi szolgáltatás nyújtására szerezték be.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó