Hogy jöhetek ki jól a személyautó áfájával?

Ez írás több mint egy éve született (2017. március 24.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A személyautó megvásárlása, bérlése, üzemeltetése és eladása során felmerülő költségek áfa tartalma bizonyos esetekben részben levonható. Az alábbi cikkben részletesen kifejtjük, mely esetekben mire van lehetőség.

Ha megvásároljuk…Az áfa tv. 124.§-a tételesen kimondja, hogy a személygépkocsit terhelő áfa nem vonható le.

A levonási tiltás alól mentesül, az a vállalkozás, amely

 1. az autót továbbértékesítési céllal veszi meg,
 2. bérbeadás céljából vásárolja meg a járművet,
 3. taxi szolgáltatást kíván nyújtani.


A továbbértékesítési cél a mástól szerzett termék saját használat vagy egyéb módon történő hasznosítás nélküli értékesítés. Ide soroljuk azokat a vállalkozásokat is, amelyek zárt végű lízing konstrukcióban értékesítik termékeiket.

Bérbeadás esetén fontos kritérium, hogy az teljes egészében vagy túlnyomórészt megvalósuljon.

Ide soroljuk azokat a vállalkozásokat is, amelyek nyílt végű vagy operatív lízing konstrukció keretében adják bérbe a járműveket.

A túlnyomórészt azt jelenti, hogy legalább 90 %-os mértékben megvalósuljon az autó bérbeadása. Előfordulhat olyan időszak, hogy az autó szervizben van vagy épp nincs bérlője, de a bérbeadónak akkor sem szabad a járművet saját célra használni, igazolnia kell, hogy célja ekkor is a bérbeadással történő hasznosítás. (Pl. hirdetések feladása)

A taxisok szintén akkor jogosultak áfa levonásra, ha az autót legalább 90 %-ban taxi szolgáltatás nyújtására használják. Ezt útnyilvántartással, km-óra állással tudják igazolni.

Ha béreljük…2012. január 1-jétől a személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa levonható. A klasszikus autó bérleten kívül (én ide sorolom a néhány napos bérleteket), idetartozik a nyílt végű pénzügyi és az operatív lízing is. A személygépkocsi (hosszú távú) bérbevétele kapcsán azonban nem szabad elfelejtkezni arról, hogy kizárólag a vállalkozási tevékenység érdekében megtett kilométerekre jutó áfa vonható le, ezért a bérleti díjat arányosítani kell. Ehhez pedig elengedhetetlen az útnyilvántartás vezetése.  Az útnyilvántartásnak tartalmaznia kell

 • a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát,
 • a fogyasztási normát,
 • az év első és utolsó napján a kilométeróra állását (véleményem szerint ezt akár havonta célszerű felírni)
 • az utazás időpontját, célját,
 • a felkeresett üzleti partnerek megnevezését,
 • a közforgalmi úton megtett kilométerek számát.

Ha üzemeltetjük…A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatások áfája 2013. január 1-je óta  50%-ban levonható. Korábban teljes levonási tilalom vonatkozott ezekre a szolgáltatásokra. Az 50 %-os levonhatóság kizárólag a szolgáltatások esetén jár, termékek esetén továbbra is él a levonási tilalom.

Az 50 %-os szabály alkalmazása esetén először azt kell megállapítani, hogy adóköteles tevékenységhez használják-e a gépjárművet.

Amennyiben igen, akkor az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások ellenértékében felszámított áfa 50 %-a levonható, függetlenül a magánhasználat tényleges arányától.

Amennyiben nem, (pl. adómentes oktatással foglalkozik a vállalkozás) akkor természetesen a felszámított áfa egyáltalán nem vonható le.

Amennyiben adómentes és adóköteles tevékenységhez egyaránt használják, akkor a felszámított áfa 50 %-át nem lehet levonásba helyezni, a fennmaradó 50 %-ot pedig az arányosítás szabályai szerint kell felosztani a levonható és le nem vonható részre.

A gyakorlatban a legnagyobb problémát a szolgáltatások és a termékek elkülönítése jelenti. Ha szeretnénk az autónkat megjavíttatni, akkor egy szolgáltatást rendelünk meg, még akkor is, ha a javítás során különböző alkatrészeket is használnak, tehát „terméket”  is értékesítenek nekünk. Ekkor az áfa fele levonható.  Ha azonban az ügylet során a termékértékesítés a meghatározó és a szolgáltatásnyújtás a járulékos ügylet, az áfa egyáltalán nem vonható le.

Melyek azok az esetek amikor az áfa teljes összege levonható és nem csak annak 50 %-a?

 1. Az adóalany a szolgáltatás ellenértékének  legalább 50 %-át továbbszámlázza.
 2. Az igénybevett szolgáltatás a személygépkocsi bérbeadásának adóalapjába beépül.


A parkolási és az úthasználati díj (autópálya matrica) ellenértékének áfa tartalma személygépkocsi esetében egyáltalán nem vonható le, kivéve, ha közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra kerül.

A személyautók üzemeltetése kapcsán felmerül még az üzemanyagok, valamint a különböző kenőanyagok, alkatrészek, tisztítószerek kérdése.

Sem a személygépkocsihoz használt üzemanyag, sem a karbantartáshoz, javításhoz megvásárolt termékek áfája nem vonható le.

Mint azt megszokhattuk, kivételek itt is vannak; levonható az áfa, ha  

 • a termék beszerzése továbbértékesítési céllal történt,
 • a beszerzett termék anyagjellegű ráfordításként a bérbe adott személygépkocsi adóalapjába beépül.


A beszerzett termékek után levonhatja az áfát a gépjármű-alkatrész kereskedő, a személyautók  javításával foglalkozó vállalkozó, az autók bérbeadásával foglalkozó adóalany, amennyiben a szerződésben úgy állapodtak meg, hogy a karbantartási költségek a bérbeadót terhelik.  Használt autó adásvételével foglalkozó vállalkozó is levonhatja a beszerzett alkatrészek ellenértének áfa tartalmát, amennyiben a beszerzett jármű  javítást igényel a továbbértékesítés előtt.

Ugyanakkor nem vonhatja le sem az üzemanyag, sem egyéb anyagok áfáját a taxi szolgáltatást nyújtó adóalany, mert ott sem a továbbértékesítés, sem a bérbeadás nem jöhet szóba.

Ha eladjuk…A személygépkocsi értékesítés az ügyletek jelentős részében adómentesen történik. Akkor kell ugyanis az autó eladásakor áfát felszámítani, ha a beszerzéskor lehetőség volt az adót levonni. Erre pedig, mint azt korábban megírtuk, csak az adózók egy szűk rétegének van lehetősége.

Amennyiben tehát egy „mezei” vállalkozó személygépkocsit vásárol,  a számlán szereplő előzetesen felszámított áfát nem helyezheti levonásba. Ezért ha úgy dönt, hogy a járművet eladja, adómentesen teheti meg azt.

Mi a teendő akkor, ha az adózó nem vonhatná le az adót, de tulajdonképpen nincs is mit levonni, mert például magánszemélytől vásárolt. Vagy olyan kereskedőtől (viszonteladótól), amely az árrés adózást választotta és a használt autókat (egyéb feltételek fennállása esetén) adómentesen adhatja el.

Az áfa törvény 87.§ c) pontja adja meg a kérdésre a választ, mely szerint:
„Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha

c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124.§ (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható.”
A 124.§(1) bekezdés d) pontja pedig a személygépkocsit terhelő előzetesen felszámított adó levonását tiltja.

Mindezek alapján azt lehet tehát mondani, hogy ha a vállalkozás magánszemélytől, használt autó kereskedőtől vagy egyéb olyan személytől vásárolta az autót, amely áfát nem számított (számíthatott) fel, de ha felszámított volna, azt nem lehetett volna levonni, akkor a jármű adómentesen értékesíthető.

Kik azok tehát akiknek áfásan kell a személygépjárművet értékesíteniük?

Azoknak, akiknek lehetőségük volt beszerzéskor a felszámított áfát levonni, vagyis

 1. akik továbbértékesítési céllal szerezték azt be,
 2. akik azzal a céllal szerezték be, hogy egészben vagy túlnyomó részben bérbe adják azt,
 3. akik egészben vagy túlnyomó részben taxi szolgáltatás nyújtására szerezték be.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó