Helyesbítő számla: fizetendő áfa nő, levonható áfa nő

Ez írás több mint egy éve született (2016. szeptember 11.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Kapcsolódva az előző két bejegyzéshez, amelyben azt jártuk körül, hogy mi a teendő, ha az általunk kiállított helyesbítő számlában csökken a fizetendő adó ill. olyan jóváíró számlát kapunk, amelyben csökken a levonható adó,  a téma lezárásaként nézzük meg, hogyan kell az áfát rendezni, ha számlahelyesbítés következtében az általános forgalmi adó összege nő

Amennyiben a mi cégünk van a számlakiállítói oldalon és a számlát oly módon kell javítani, hogy ennek következtében nő a fizetendő adó összege, akkor abban az áfa bevallási időszakban kell az adót rendezni, amelyben az eredeti ügylet teljesült, tehát nem úszható meg a korábbi adóbevallás önellenőrzése.

Például, 2015. júliusban értékesítünk egy nyelviskolának 1 db projektort, 180 000 FT+áfa összegért. Decemberben vesszük észre, hogy ennek a típusú projektornak az eladási ára nem 180 000 Ft, hanem 215 000 Ft. Kiállítjuk a helyesbítő számlát 35 000 Ft+áfa összegről. Keletkezett 9 450 Ft többlet befizetési kötelezettségünk, ezt azonban nem a decemberi áfa bevallásban kell feltüntetni, hanem a 2015. júliusi bevallást kell önrevízióval módosítani. 

Amennyiben viszont a mi vállalkozásunk kap egy olyan helyesbítő számlát (számlát helyettesítő okiratot) amely az eredetihez viszonyítva nagyobb összegű áfa levonást tesz lehetővé,  a különbözetet leghamarabb abban az adó megállapítási időszakban lehet elszámolni, amelyikben a bizonylat a rendelkezésünkre áll. Ebben az esetben tehát elvileg nem kell önellenőrzést benyújtani.

Azért írtam, hogy elvileg, mert 2016. január 1-től változott az áfa törvény a levonási jog érvényesítésével kapcsolatban. 

Azt tudni kell, hogy a levonható adó esetében nincs olyan szigorú előírás, mint a fizetendő adónál. Ha számlát állítunk ki és emiatt fizetendő adónk keletkezik, azt  a számlán szereplő teljesítési időpontot magába foglaló áfa bevallási időszakban be kell vallani, ha ezt elmulasztjuk, a bevallást önellenőrzés keretében korrigálni kell. 

Ha viszont mi kapunk számlát, akkor annak áfa tartalmát nem kötelező azonnal beállítani az áfa bevallásba, az elévülési időn belül bármikor levonhatjuk azt a fizetendő adónkból. 

Ezt korlátozza a január 1-től érvényes új előírás, mely szerint az adólevonási jog keletkezésének évében és az azt követő naptári évben, bármikor érvényesíthetjük adólevonási jogunkat, azonban ezen két éves időtartamon túl, de még az elévülési időn belül már csak az eredeti számla teljesítési időpontját magába foglaló áfa bevallási időszak önellenőrzésével  tudjuk a kapott számlában szereplő áfát visszaigényelni. 

Például 2015. szeptemberében vásárolunk egy új fénymásoló gépet, de a számlát elfelejtjük odaadni a könyvelőnek.  A bizonylat 2016. májusában kerül elő, ekkor a májusi áfa bevallásban le tudjuk vonni a számlán szereplő összeg áfa tartalmát. Ha ez a bizonylat csak 2017 januárjában kerül elő, akkor már nem lehet  a januári áfa bevallásba betenni, a 2015. szeptemberi bevallást kell egy önellenőrzéssel módosítani és ott tudjuk a másológép áfáját visszaigényelni. Amennyiben ez a számla 2021. januárjában kerül elő (tehát  több mint 5 év elteltével), akkor ennek a számlának az áfa tartalmát sajnos már nem lehet visszaigényelni.

Visszakanyarodva eredeti témánkhoz, ha olyan helyesbítő számlát kapunk, amelyben a levonható adó összege az eredeti számlához viszonyítva magasabb, leghamarabb abban az időszakban kérhetjük vissza a többlet adót, amelyben a helyesbítő számlát megkapjuk. Nem érdemes ezzel sokáig várni, célszerű a következő év végéig ezt rendezni, mert azt követően már csak önellenőrzéssel jutunk a pénzünkhöz. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó