Hallottál már az adóregisztrációs eljárásról?

Ez az a folyamat, amely egy újonnan alakuló vállalkozás esetében az adószám megállapítását megelőzi. (adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 19-25.§)

Mi történik az adóregisztrációs eljárás során?

Ilyenkor a nav a leendő cég által bejelentett és a nyilvántartásában szereplő adatok egybevetésével megvizsgálja, hogy van-e a törvényben meghatározott akadálya az adószám megállapításának.

Ilyenkor leginkább azt vizsgálják, hogy a bejegyzendő cég

  • vezető tisztségviselőjével,
  • cégvezetőjével,
  • képviseletre jogosult tagjával,
  • kft és zrt esetében ötven százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal rendelkező tagjával, részvényesével,
  • ezek hiányában bármely taggal vagy részvényessel,
  • egyszemélyes gazdasági társaság esetében a taggal vagy a részvényessel

szemben fennáll-e olyan törvényben meghatározott akadály, amely kizárja az adószám megállapítását.

Az adóhivatal tájékoztatója szerint maga az eljárás egy munkanapot vesz igénybe, ennek azonban feltétele, hogy a fenti személyek adóazonosító számát hibátlanul és hiánytalanul a bejegyzendő cég adatai között feltüntessék.

Fontos tudnivaló még, hogy a kizáró okok vizsgálatára nemcsak újonnan alakult társaságok esetén kerül sor, hanem akkor is, amikor a már működő vállalkozás a döntéshozói pozícióban lévő személyeket érintő változásbejegyzési kérelmet terjeszt elő a cégbíróságnál.

Amennyiben az adóhatóság akadályt állapít meg, felszólíthatja a vállalkozást az akadály elhárítására. Amennyiben a cég ennek nem tesz eleget, úgy a nav törli az adószámát és kezdeményezi a cég megszüntetését.

Lehetőség van arra is, hogy az a magánszemély, aki cég alapításban vagy átruházásban tulajdonosként, vezető tisztségviselőként kíván közreműködni,  az állami adóhatóságtól igazolást kérjen arról, hogy ennek törvényben meghatározott akadálya nincs.

A kérelmet elektronikusan és papír alapon is be lehet nyújtani, kötelező tartalmi eleme a kérelmező adóazonosító száma. Az eljárás illetékmentes, elbírálásának határideje 30 nap.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó