Gépjármű-forgalmazók illetékmentessége

Ez írás több mint egy éve született (2015. november 24.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Egy korábbi bejegyzésben írtunk az ingóságok adásvétele kapcsán felmerülő adófizetési kötelezettségekről. Bizonyos termékkör esetén (idetartoznak a gépjárművek, pótkocsik) nemcsak az adóról, hanem az illetékről is szót kell ejteni.  A használt autók forgalmazásával foglalkozók kihasználják azt a lehetőséget, hogy nem kell illetéket fizetniük. De vajon minden esetben?

Nézzük meg, hogy melyek ez esetben az illetékmentesség feltételei. 

Az a vállalkozó mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól, melynek előző évi nettó árbevétele legalább 50 %-ban gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott. 

A gépjármű forgalmazónak évente(!!!) nyilatkoznia kell az állami adóhatóság felé, hogy az előző évi nettó árbevételének megoszlása szempontjából gépjármű forgalmazónak minősül-e.

Ha a nyilatkozattétel június 1.-je előtt történik, arról kell nyilatkozni, hogy előreláthatólag gépjármű-forgalmazónak minősül-e az előző évi árbevétel adatok alapján. Mivel az éves beszámoló összeállításának határideje május 31.  ez indokolja a június 1-jei dátumot, hiszen ezt megelőzően még nem lehet semmi biztosat tudni az előző évi adatokról. Ha később, a beszámoló összeállítása után kiderül, hogy a nyilatkozatban foglaltak nem teljesültek, akkor azt június 15-éig be kell jelenteni az adóhatóságnak, amely a meg nem fizetett illetéket 50%-kal növelten előírja a vagyonszerző terhére.  Amennyiben a nyilatkozat valótlanságát az adóhivatal tárja fel, a meg nem fizetett illeték kétszeresét írja elő.  

Kezdő vállalkozók is tehetnek ilyen tartalmú nyilatkozatot az adóhivatalnak, ebben az esetben arról kell nyilatkozni, hogy a tevékenység megkezdésének adóévében árbevételük legalább 50 %-a várhatóan gépjármű és pótkocsi értékesítésből  fog  származni. Következő év június 15-éig kell bejelenteni, ha a számításuk végül nem vált be és nem sikerült annyi gépjárművet értékesíteni, hogy elérjék az 50 %-os árbevételt. Ekkor  a nav a fentiek szerint jár el, tehát a törvényben meghatározott mértékű illetéket 50 %-kal növelten írja elő. Ha az adózó elmulasztja bejelenteni, hogy mégsem felel meg a gépjármű forgalmazóknak előírt feltételeknek  és a nav ezt feltárja, a meg nem fizetett illeték kétszeresét írja elő.

A június 1-jei dátum akkor helytálló, ha a vállalkozó üzleti éve január 1-től december 31-éig tart. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó