Fordított adózás az építőiparban

Ez írás több mint egy éve született (2014. október 09.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A fordított adózás lényege az, hogy a kiállított számlában a szolgáltató áfát nem számol fel. Az áfa megállapítása, bevallása és befizetése a megrendelő feladata, aki, amennyiben annak feltételei fennállnak egyidejűleg levonásba is helyezheti a  felszámított adót.

A kiállított számlán áfa tehát nem szerepel, rajta kell, hogy legyen viszont a vevő adószáma és az a tény, hogy a tevékenység az Áfa tv. 142. §-a alapján fordítottan adózik.

Ahhoz, hogy a fordított adózás szabályai szerint állítsuk ki a számlánkat, az alábbi feltételek mindegyikének teljesülnie kell.

1. Az ügylet áfa adóalanyok között valósuljon meg.

Vagyis az ügyletben résztvevő felek mindegyike olyan jogállású, akitől az adó fizetése követelhető.  Itt kiesnek a magánszemélyek, az alanyi adómente vállalkozások. Az eva alanyok felé fordítottan kell kiállítani a számlát, itt viszont a vevőnek soron kívül áfa bevallást kell benyújtani, a nettó érték alapján kiszámítani, bevallani és befizetni az adót.  Levonási jogosultsága eva alanynak nincs.

2. Következő feltétel, hogy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásról legyen szó.

Az ingatlanok alá nem csak a klasszikus  értelemben vett föld és épületek tartoznak, hanem „ építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építés helyszínére szállított minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.” Ide tartoznak tehát kutak, tartályok, vezetékek, utak stb. 

Szolgáltatások kapcsán itt  az ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló építési-szerelési, egyéb szerelési tartalmú munkákat  valamint a bontást kell érteni.

Nem tartozik ide a klasszikus bérbeadás, a tervezés, műszaki szakértés, műszaki ellenőrzés. Ezek nem építési-szerelési illetőleg egyéb szerelési szolgáltatások, az ingatlanon ezen szolgáltatások közvetlen következményeként változtatás nem történik.

Leggyakrabban előforduló tevékenységek: villanyszerelés, víz-, gázvezeték-szerelés, fűtésszerelés,kőműves munka, földmunka, festés, burkolás.

Nehezebb a megítélés akkor, ha a szolgáltatásnyújtás termékértékesítéssel párosul. Itt mindig az adott helyzetet kell megvizsgálni.  Ide sorolhatjuk például a lift, mozgólépcső, kazán, klíma, tűzjelző, nyílászáró elemeinek értékesítését és beszerelését. Ha az ügylet elsősorban adásvételre irányul és az eladó melléktevékenységként vállalja a beszerelést is, 

akkor termékértékesítésről beszélünk és  az ügylet egyenes adózás alá esik. Ha viszont a felek vállalkozási szerződést kötnek, amelyben a vállalkozó biztosítja az anyagot is, tehát a hangsúly magán a munkán, a tevékenységen van, akkor fordított adózású számla kerül kiállításra.

3. A megrendelt szolgáltatás építési hatósági engedély-köteles.

Ezalatt  minden olyan hatóságot kell érteni, amelyek építési, hatósági engedély kiadására jogosultak.Pl. általános építésügyi hatóság, közlekedési hatóság, hírközlési hatóság . Fontos tudni, hogy alvállalkozói láncolat esetén, amennyiben engedély-köteles tevékenységről van szó, akkor a lánc minden egyes tagja fordítottan adózik és nemcsak az engedély birtokosa és a vele szerződésben álló vállalkozások.

Lényeges, hogy nem magának a konkrét munkálatnak kell engedélykötelesnek lennie, hanem annak a ténynek, hogy az ingatlan létrehozható, bővíthető, átalakítható.

Annak megítélésekor, hogy a számlát az egyenes vagy a fordított adózás szabályai szerint állítsuk ki, először nézzük meg a felek áfa-jogállását. Ha a megrendelő egy magánszemély, akkor egyértelmű, hogy nem kell a fordított áfát alkalmazni. Ha a megrendelő ugyan áfa-alany, de maga a szolgáltatás nem eredményez az ingatlanon változtatást, vagy nem szolgáltatás nyújtás, hanem inkább termékértékesítés történik, akkor is egyenesen adózik az ügylet. És ha áfa alanynak nyújtunk, klasszikus építőipari szolgáltatást, amely azonban nem engedélyköteles, szintén mellőzhetjük a fordított áfát.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó