Élet KATA után

Ez írás több mint egy éve született (2017. október 05.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

A kisvállalkozások számára most a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) a legkedvezőbb adózási forma, egyre többen vannak, amelyek „kinövik” magukat és visszatérnek például a társasági adó és ezzel együtt a számviteli törvény hatálya alá.

Amennyiben a vállalkozás saját elhatározásából vált adónemet, első feladat a nav felé történő bejelentés lesz. Ezt a bejelentést  a 17T201T számú bejelentő és változásbejelentőlapon kell megtenni. Év közben is ki lehet jelentkezni, akkor a kata alanyiság a hónap utolsó napjával szűnik meg.

Akár önként, akár valamilyen egyéb okból szűnik meg a KATA alanyiság, az adott évre és a következő 12 hónapra nem választható újra.

A megszűnéshez kapcsolódó bevallások

A megszűnést követő 30 napon belül be kell nyújtani a 17KATA elnevezésű nyomtatványt, amelyen nyilatkozni kell a megszerzett bevételről és adatot kell szolgáltatni azokról a vállalkozásokról, amelyektől  több mint 1 millió Ft bevétele származott a kisadózó vállalkozásnak.  Itt csak a vállalkozásokat kell feltüntetni, a magánszemélyeket nem, ugyanakkor nemcsak a magyar, hanem a külföldi vállalkozásokat is szerepeltetni kell a nyomtatványon.  (Ekkor az adószámot nem kell kitölteni.)

Ugyanezen nyomtatványon kell bevallani a 40 %-os mértékű adót, amennyiben a vállalkozás bevétele több, mint az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok száma és az 1 millió ft szorzata. (Tehát, ha a társaság 5 hónapig működött az év során és ezalatt több, mint 5 millió forint bevételt ért el, akkor az 5 millió forint fölött 40 % extra adót kell bevallania és a megszűnést követő 30 napon belül befizetnie.)

Ha van olyan bevétel, amelyről a társaság a számlát kiállította, de a bevétel még nem folyt be, azt is bele kell számolni a KATA hatálya alatt megszerzett bevételbe, mert a megszűnés hónapjának utolsó napjával valamennyi bevételt megszerzettnek kell tekinteni.

Iparűzési adó tekintetében, amennyiben a vállalkozás az átalányadózást választotta (a legtöbb helyen 2*25 000 Ft/év) és év közben szűnik meg a KATA alanyiság, akkor egy bejelentőt kell eljuttatnia az önkormányzathoz, amelyen a társaság jelzi a változást. Ekkor a folyószámlájára csak a törtidőszaki adó kerül előírásra, az 50 000 Ft meghatározott része.

Számviteli feladatok

Katás vállalkozásoknak bevételi nyilvántartást kell vezetniük, ezért, ha nem eva-t választ az adózó (és ezen belül is bevételi nyilvántartást) akkor visszakerül a társaság a számviteli törvény hatálya alá, kettős könyvvitel vezetésére lesz kötelezett. Ennek kapcsán első feladat a nyitómérleg összeállítása lesz. Ehhez leltárt kell készíteni, számba kell venni a vállalkozás tárgyi eszközeit, követeléseit, pénzeszközeit és kötelezettségeit.

A tárgyi eszközöket piaci értéken kell a nyitómérlegben szerepeltetni, a pénzeszközök esetében a havi bankszámlakivonaton szereplő nyitó összeg jelent támpontot. A követeléseket értékelni kell és ha úgy ítéljük meg, hogy nem biztos, hogy a teljes összeg befolyik, akkor értékvesztést is ki kell mutatni a nyitómérlegben.  A kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő összegben kell rögzíteni, a törzstőkét pedig a cégkivonaton szereplő összegnek megfelelően.

A nyitómérleget nem kell letétbe helyezni, de könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.
A tárgyi eszközök esetén meg kell határozni a várható hasznos élettartamot és az esetleges maradványértéket. A KATA alanyiság időszaka alatt beszerzett tárgyi eszközök után társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés nem számolható el!

A kiegészítő mellékletben utalni kell rá, hogy a számviteli törvény hatálya alá visszakerült vállalkozásról van szó, amely először készít beszámolót.

Társasági adóelőleg előírása

A megszűnést követő 60 napon belül a társasági adó törvény hatálya alá kerülő vállalkozásnak be kell nyújtania az ún. 1743TAO elnevezésű nyomtatványt. (Ezt nemcsak a katásoknak, hanem az evásoknak és a kivásoknak is be kell nyújtaniuk, tehát minden olyan vállalkozásnak, amely a bekerül a társasági adó törvény hatálya alá.)

Ebben  a bevallásban a KATA alanyiság megszűnésének évében (tehát az utolsó KATÁ-s évben)  elért bevételt alapul véve kell a társasági adó előleget kiszámítani és negyedévente 6 egyenlő részben megfizetni.  

A negyedévente fizetendő társasági adó előleg a megszűnés évében elért bevétel 0,25 %-a lesz, amennyiben a vállalkozás egész évben KATÁ-s volt. Amennyiben a KATA alanyiság év közben szűnik meg, akkor a kapott összeget az alábbiak szerint évesíteni kell.

Példa

Egy betéti társaság 2017. március 1-jén alakult, indulásakor a KATÁ-t választotta. December végén úgy döntött, hogy a következő évtől kilép a KATA alól és a társasági adó szabályai szerint fog adózni. 2017-ben 9 500 ezer forint bevétele keletkezett.

A vállalkozás 306 napig működött, mely időszak alatt 9 500 ezer forint bevételt szerzett. Az egy napra eső bevétele 31 046 Ft, a 365 napra jutó bevétele pedig  11 331 700 Ft.
Az évesített bevétel 0,25%-a 28 330, kerekítve 29 000 Ft. Ezt a 29 000 Ft-ot kell negyedévente 6 alkalommal megfizetni.

Mivel az adóalanyiság decemberben szűnt meg, a következő negyedév 3. hónapja március lesz, így először március 10-én kell a társasági adóelőleget utalnia, majd június 10-én, szeptember 10-én  és így tovább egészen 2019. június 10-éig.

Biztosítási jogviszony

Azoknak a kisadózóknak, akik főállásúnak minősültek (tehát 50 ezer forint KATÁ-t fizettek) a KATA megszűnésével dönteniük kell arról is, hogy milyen jogviszonyban folytatják tevékenységüket.
A szóba jöhető lehetőségekről >> ebben a bejegyzésben << írtam részletesebben.

Általános forgalmi adó

Bár azok a vállalkozások, amelyek a KATÁ-ból való kilépés mellett döntenek, valószínűleg azért teszik, mert kevésnek érzik a 12 millió forintos bevételi értékhatárt. Ők vélhetően már 8 millió forintnál magasabb bevételt realizáltak, így amennyiben korábban alanyi adómentességet választottak, már jelezniük kellett az adóhatóság felé, hogy értékhatár túllépés miatt  módosul az áfa-fizetési kötelezettségük. Első alkalommal azt a számlájukat kell áfásan kiállítani, amellyel a 8 mft-os bevételi értékhatárt meghaladták.  Ez többnyire az általános szabályok szerint, áfa felszámításával történik.  Az áfával kapcsolatos nyilatkozatot szintén a 17T201T elnevezésű nyomtatványon lehet megtenni.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó