Együtt könnyebb: tudnivalók a csoportos társasági adóalanyiságról

A jogszabály 2019. január 1-je óta teszi lehetővé társasági adóalanyoknak, hogy egymással összefogva egyetlen adóalannyá váljanak a társasági adó vonatkozásában, kihasználva az ezzel járó előnyöket. Hogy ennek az intézménynek milyen pozitívumai vannak, arról majd később, de lássuk, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenni a leendő tagoknak.

Röviden összefoglalva, a következő négy szempontot kell figyelembe venni:

 1. szervezeti forma,
 2. legalább 75 %-os összefonódás,
 3. azonos mérlegfordulónap,
 4. azonos beszámolási módszer.

A csoportos Tao alany tagjai az alábbi szervezeti formák közül kerülhetnek ki:

 1. gazdasági társaság,
 2. egyesülés,
 3. európai részvénytársaság,
 4. szövetkezet,
 5. európai szövetkezet,
 6. egyéni cég,
 7. belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy (az üzletvezetés helyére tekintettel)
 8. külföldi vállalkozó (belföldi telephelye útján).

Általánosságban elmondható, hogy a csoportos társasági adóalany tagjai olyan szervezetek lehetnek, amelyek nyereségorientáltak és társasági adó alapjukat az általános szabályok szerint állapítják meg.

Nem lehetnek tagok nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek, a szövetkezetek közül a szociális szövetkezetek, az iskolaszövetkezetek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek.

Legalább 75 %-os összefonódás

A tagok között olyan közvetlen többségi befolyás kell, hogy fennálljon, amelynek keretében az egyik csoporttag a másik csoporttagban vagy más személy a csoporttagokban legalább 75 %-os arányú szavazati joggal rendelkezik.

A tagok között olyan közvetett többségi befolyás kell, hogy fennálljon, amelynek keretében az egyik csoporttag a másik csoporttagban vagy más személy a csoporttagokban legalább 75 %-os arányú szavazati joggal rendelkezik, azzal, hogy a köztes jogi személy szavazati jogát csak akkor lehet a benne befolyással rendelkezőnél figyelembe venni, ha a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben legalább 75 %-os arányú szavazati joggal rendelkezik.

(Vegyük például „X”, „Y” és „Z” Társaságokat. Tegyük fel, hogy „X” Társaság 90 % szavazati joggal rendelkezik „Y” Társaságban, „Y” társaság pedig 70 % szavazati joggal rendelkezik „Z” Társaságban. A Tao előírásai szerint ebben az esetben „X” Társasági 70 % szavazati aránnyal rendelkezik „Z” Társaságban. „X” és „Y” létrehozhatnak Tao csoportot, „X”és „Z” valamint „Y” és „Z” azonban nem.)

A kapcsolt vállalkozásokról, beleértve a köztes vállalkozásokat is, itt olvashatsz részletesen:

Látható, hogy nem elegendő a kapcsolt vállalkozási viszony fennállása, ennél szorosabb összefonódásra van szükség. Ugyancsak kevés az a kapcsolt vállalkozási viszony, amely az ügyvezetés egyezősége miatt áll fenn.

A Tao csoport létrehozásához további előírás az azonos mérlegfordulónap és az azonos számviteli beszámolási rendszer. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden tagnak vagy a magyar számviteli szabályok vagy az IFRS-ek szerint kell összeállítani a beszámolóját.

Amennyiben a feltételek valamennyi leendő csoporttag esetében teljesülnek, következő feladat, hogy az előírt nyomtatványt (2023-ban a 23T118-ast) határidőben beküldjük az Adóhatóságnak. A kérelmet az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig kell beküldeni, ami december 31-i fordulónap esetén november 20-a. Ez a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

A nyomtatványon szerepeltetni kell a tagok nevét, címét, adószámát, valamint a feltételek fennállásának igazolását, ha a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján az nem állapítható meg egyértelműen. Ki kell jelölni a csoportképviselőt, akinek az elfogadásról nyilatkoznia kell. Végül be kell mutatni azt a nyilvántartási rendszert, amely alkalmas mind a csoport, mind a tagok adókötelezettségének alátámasztására, ellenőrzésére.

Amennyiben a feltételek fennállnak az Adóhatóság engedélyező határozatot hoz, amelynek birtokában a következő adóév első napjától a csoport tagjai egy társasági adóalanyként működhetnek.

A határozatban szerepel a csoportazonosító szám (vagyis a csoportos adószám), amelyet ezt követően minden, társasági adóval kapcsolatos dokumentumon fel kell tüntetni. Fontos megjegyezni, hogy csak a Tao-val érintett iratokra kell felvezetni az új adószámot, a számlákra például nem, ott minden tag továbbra is az egyedi adószámát használja.

Ugyancsak tartalmazza az adóhatósági határozat az elkövetkező időszak társasági adó előlegének rendezését is. A tagok számára korábban előírt egyedi adóelőlegek törlődnek és ezzel egyidejűleg előírják a csoport számára teljesítendő új adóelőleg összegeket.

Olyan eset is előállhat, hogy új tag szeretne a csoporthoz csatlakozni vagy valaki esetleg kilépni. A kérelmet (általános esetben) ilyenkor is november 20-áig kell előterjeszteni és szükség van valamennyi tag beleegyező nyilatkozatára a csatlakozáshoz.

A csoportba belépni év közben nem lehet, csak újonnan létrejövő adózóknak van erre lehetőségük.

Kapcsolódó tartalmak:

Határidő: december 31.

2023. november 29.

Továbbképzések és a tao

2023. január 17.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó