Az egyszerűsített vállalkozói adó választásának feltételei

Ez írás több mint egy éve született (2015. december 14.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Az eva hatálya alá minden évben  december  1. és 20. között lehet bejelentkezni.  A bejelentést 20-áig vissza is lehet vonni.

 A bejelentést követően az adó megállapítása, bevallása, megfizetése viszonylag  egyszerű, ám ahhoz, hogy valaki az eva szerint adózzon,  számos feltételnek kell megfelelni.

 A későbbiekben, már evásként, ugyanezeket a feltételeket folyamatosan teljesíteni kell, különben a vállalkozás könnyen kikerülhet az eva hatálya alól. 

Nézzük meg sorban, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni:

2014. és 2015. adóévben az adóalany:

 • Egyéni vállalkozóként folyamatosan végezte tevékenységét. (Kivételt jelent, ha a tevékenységét szüneteltette, gyesen vagy gyeden volt.)
 • Jogi személy és egyéni cég nem alakult át.
 • A jogi személyben, egyéni cégben új tag nem szerzett 50 %-nál nagyobb szavazati jogot biztosító részesedést (kivéve az öröklés).
 • Adóhatóság nem rendelte el bírság kiszabását számla vagy nyugtaadás ismételt elmulasztása miatt.
 • Áfa tekintetében nem választott különös adózási módot (idetartoznak a használt ingóságokkal, műalkotásokkal, gyűjteményekkel, régiségekkel kereskedők és az utazásszervezők. Ők tehát nem választhatják az evá-t.)
 • Nem állt végelszámolás vagy felszámolás alatt.
 • Az egyéni vállalkozó bevételt, egyéni cég, jogi személy árbevételt számolt el

A fenti  feltételeket tehát a 2014-es és a 2015-ös adóévekre kell teljesíteni.

Továbbá…

 • 2014-ben, éves szintre átszámított áfás bevétele nem volt több, mint 30 millió forint.
 • 2015-ben ésszerűen várható éves szintre átszámított áfás bevétele nem lesz több, mint 30 millió forint. Ez az adóév még nincs lezárva, ezért a „várható” megjelölés.
 • 2016-ban ésszerűen várható éves szintre átszámított áfás bevétele nem lesz több, mint 30 millió forint.
 • Az adóalany nem folytathat jövedéki tevékenységet és a vámjogszabályokban meghatározott ún. közvetett képviselői tevékenységet. 

És végül…

 • Az adóalany rendelkezik belföldi bankszámlával.
 • Jogi személy és egyéni cég esetén valamennyi tagja magánszemély.
 • Más jogi személyben nem rendelkezik részesedéssel
 • Adótartozása nem több, mint ezer forint.  Idetartozik az  adóhatóságnál nyilvántartott adótarozáson kívül a vámhatóság  és az önkormányzati adóhatóság is. 

December 20-áig az eva hatálya alá akkor jelentkezhet be az adózó, ha a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó