Az egyszerűsített foglalkoztatás előnyei és szabályai

Ez írás több mint egy éve született (2017. február 22.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Érdemes tisztában lenni az egyszerűsített foglalkoztatás adta lehetőségekkel, mert a munkavállalók bejelentése rugalmas, a munkáltató által fizetendő közteher kedvező és a munkavállalóknak is csak személyi jövedelemadót kell fizetni – azt is csak meghatározott esetben.

Ugyanakkor az egyszerűsített foglalkoztatás nem helyettesítheti a munkavállalók normál munkaviszonyba történő bejelentését, fontos, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás alkalomszerű vagy szezonális legyen.

Az egyszerűsített foglalkoztatás jogszabályi hátterét a 2010. évi LXXV. törvény adja.
 

1. Milyen munkára létesíthető munkaviszony egyszerűsített módon?


Mezőgazdasági idénymunka:

növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés továbbá a termelő, termelői szervezet, termelői csoport (illetve ezek társulása) által a megtermelt termékek anyagmozgatása, csomagolása (kivéve a tovább-feldolgozás)

Mezőgazdasági idénymunka esetén egy magánszemély egy munkáltatónál egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat.

Turisztikai idénymunka:
Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka.
Ide tartozik
az idegenvezetői tevékenység,
a lovas szolgáltató tevékenység,
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység,
a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint
az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

Azokat a magánszemélyeket lehet tehát turisztikai idénymunkára bejelenti, akik az előbbiekben felsorolt tevékenységet folytató munkáltatónál végeznek szezonális jellegű munkát.  

Turisztikai idénymunka esetén egy magánszemély egy munkáltatónál egy naptári évben legfeljebb 120 napot dolgozhat.

Alkalmi munka:
Ebben a formában a munkáltató a munkavállalót

 • legfeljebb 5 egymást követő napon át,
 • egy hónapon belül legfeljebb 15 napon át,
 • egy éven belül legfeljebb 90 naptári napon át foglalkoztathatja.


Ebben az esetben a munkáltató profilja, tevékenysége nincs meghatározva, bármely foglalkoztató élhet ezzel a lehetőséggel, de mint látható a foglalkoztatás időtartamának maximuma rövidebb, mint az előző két esetben.

Az alkalmazás jellegénél meg kell említenünk a filmipari statisztákat (feor 3711). Ők a filmalkotás elkészítésében ún. kisegítő (pótolható) tevékenységet végeznek és napi jövedelmük nem haladhatja meg a 12 ezer forintot.
 

2. Hány főt lehet ebben a formában foglalkoztatni?


A jogszabály nem konkrét létszámot, hanem ún. létszámkeretet ír elő. Ez e létszámkeret a munkáltató által foglalkoztatott főállásúak számától függ.

Főállású foglalkoztatottak létszámaEgyszerűsített foglalkoztatottak maximális létszáma
01
1-52
6-204
20 fölötta munkavállalói létszám 20%-a

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Például adott egy kft, amelynek 3 főállású alkalmazottja van. Náluk az efo-s munkavállalók maximális létszáma 2 fő lehet, azaz az év során 2*365, tehát összességében 730 bejelentést tehetnek. Ez  nem azt jelenti, hogy a kft csak két embert foglalkoztathat. Ezt a 730 bejelentést szélsőséges esetben 1 napra is megteheti, ekkor 730 munkavállalót jelent be.  A gyakorlatban ez a létszámkeret többnyire eloszlik az év 365 (vagy 366) napjára. Lesz olyan nap amikor 10 ember lesz bejelentve, lesz amikor 20 vagy éppen 0.
 

3. Kell-e munkaszerződést kötni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát vállaló magánszeméllyel?

Lehet, de nem kötelező. Ha a felek szeretnének munkaszerződést kötni, az adóhatóság honlapjáról letölthető egy formanyomtatvány:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap?pagenum=2
 

4. Mennyi adót kell fizetnie a munkáltatónak?

Mezőgazdasági idénymunka: 500 Ft/nap/fő
Turisztikai idénymunka: 500 Ft/nap/fő
Alkalmi munka esetén: 1 000 Ft/nap/fő
Filmipari statiszta: 3 000 Ft/nap/fő

A fenti összegek a munkaviszony minden napjára, fejenként értendők.
 

5. Meddig kell a fenti közterheket megfizetni?

A foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig az alábbi számlaszámra:
NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számla
10032000-06057763.

Eddig az időpontig a foglalkoztatónak az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét is teljesítenie kell a a 1708-as bevallásban.

6. Hogyan kell a bejelentést megtenni?

Az egyszerűsített munkavállalókat kétféleképpen lehet bejelenteni

 • elektronikus adatlap (17T1042E) kitöltésével és az ügyfélkapun történő beküldésével, valamint
 • 185-ös telefonszámon.

7. Milyen adatokat kell megadni a bejelentéskor?

 • a munkavállaló nevét, adóazonosító jelét, taj számát
 • a munkáltató adószámát,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét,
 • a munkaviszony napjainak számát,
 • jelölni kell, amennyiben a munkavállaló más tagállamban vagy egyezményes államban biztosított

8. Meddig kell megtenni a bejelentést?

Minden esetben a munkavégzés megkezdése előtt. Véleményem szerint célszerű a munkavégzést megelőző nap beküldeni a nyomtatványt.
 

9. Lehet-e a bejelentést módosítani vagy visszavonni?

A bejelentés megtételét követő 2 órán belül lehet azt módosítani (ha pl. eltévesztettük a munkavégzés jellegét)

Amennyiben a bejelentést már a foglalkoztatást megelőző nap megtettük, akkor azt a foglalkoztatás napján, reggel 8 óráig tudjuk módosítani vagy visszavonni. A bejelentés visszavonására akkor kerülhet sor, ha pl. a munkavállaló a megbeszélt helyen és időben nem jelenik meg vagy pl. az időjárás nem teszi lehetővé a munkavégzést.
 

10. Be kell-e tartani a minimálbérrel kapcsolatos előírásokat?

Igen. Alapbérként ill. teljesítménybérként legalább a minimálbér 85 %-a, garantált bérminimum esetén 87 %-a jár.

Napi minimálbér: 5 870 Ft, 85 %-a 4 990 Ft.
Napi garantált bérminimum: 7 410 Ft, 87 %-a 6 447 Ft
Filmipari statiszta részére egy napra maximum 12 000 Ft fizethető ki.
 

11. Kell-e a munkavállalóknak erről a jövedelmükről személyi jövedelemadó bevallást benyújtaniuk?

A kérdés megválaszolásához minden munkavállalónak ki kell számolnia a rá érvényes mentesített keretösszeget.

Mentesített keretösszeg= foglalkoztatás napjainak száma*napi minimálbér
vagy
Mentesített keretösszeg= foglalkoztatás napjainak száma*napi garantált minimálbér


Példa 1.
Egy magánszemély 2017-ben  5 napot dolgozott szakképzettséget nem igénylő munkakörben. Erre az 5  napra összesen 25 000 Ft munkabért kapott.
Mentesített keretösszeg=5*5 870 Ft=29 350 Ft
Mivel a kapott munkabér nem éri el a mentesített keretösszeg értékét, nem kell szja bevallást készítenie.

Példa 2.
Egy magánszemély 2017-ben 10 napot dolgozott szakképzettséget nem igénylő munkakörben 65 000 Ft-os fizetésért és 5 napot szakképzettséget igénylő munkakörben 40 000 Ft-ért.

Mentesített keretösszeg 1.= 10*5 870=58 700 Ft
Mentesített keretösszeg 2.=5*7 410 =37 050 Ft
Mentesített kertösszeg =95 750 Ft
Bevallásban fel kell tüntetni: 105 000 – 95 750 =9 250 Ft
Személyi jövedelemadó (15%)=1 388 Ft

 

12. Elismert költség-e az ebben a formában kifizetett munkabér?

Szerepel korlátozás a költségelszámolással kapcsolatban mind a társasági adó, mind a személyi jövedelemadó törvényben. Eszerint elismert költség a napi minimálbér kétszeresét meg nem haladó bérfizetés. Amennyiben egy munkáltató a napi minimálbér kétszeresénél magasabb napi bért fizet, a meghaladó összeggel adóalapot kell emelni.

Példa
Egy informatikus munkakörben dolgozó munkavállaló 5 napra 100 000 Ft munkabért kap. Mekkora lesz ebből a munkáltató számára elismert költség.
5*5870*2=58 700 Ft
100 000-58 700=41 300 Ft-tal kell a társasági (egyéni vállalkozónak a személyi jövedelemadó) adó alapját megemelni.
 

13. Mi a helyzet a külföldi munkavállalókkal?

EU-s állampolgárok után, amennyiben igazolják, hogy másik tagállamban biztosítottak, nem kell közterhet fizetni.

Harmadik országbeli állampolgár kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztathatók, ha van munkavállalási engedélyük. Ez a korlátozás nem vonatkozik a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyekre.
 

14. Van-e olyan eset, amikor nem lehet egyszerűsített foglalkoztatás keretében embereket alkalmazni?

Igen, ha a foglalkoztató adótartozása a 300 000 Ft-ot meghaladja. Ebbe a 300 000 Ft-ba az alábbi adónemeket kell beleszámítani:

 • szociális hozzájárulási adó,
 • szakképzési hozzájárulás,
 • egészségügyi hozzájárulás,
 • rehabilitációs hozzájárulás,
 • munkáltató részére előírt szja előleg,
 • egyszerűsített foglalkoztatás közterhe.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó