Amit sokan elfelejtenek: a cégautóadó

Tevékenysége során sok vállalkozás használ személyautót. Ekkor nem szabad elfelejteni a cégautóadó-fizetési kötelezettséget sem.

Mi az adó tárgya?

Az adó tárgya az szja tv. szerinti személygépkocsi, ide nem értve a környezetkímélő személygépkocsit.

Személygépkocsinak minősül a

 • négy vagy három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely
 • vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas,
 • idetartozik a benzinüzemű, dízelüzemű, gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó és az önjáró lakóautó.

Személygépkocsinak minősül továbbá, az a vegyes használatú, 2500 kg-nál nem nagyobb tömegű, nagy rakodóterű gépjármű, amelynek rakodótere mind áru, mind utasok szállítására alkalmas azáltal, hogy ülésrögzítése egyszerűen oldható. Akkor is személygépkocsinak tekintjük ezeket a járműveket, ha a hátsó üléseket úgy távolították el, hogy azokat visszaszerelni már nem lehet.

Amennyiben a jármű, a vezetővel együtt 8-nál több utas szállítására alkalmas, valamint tömege a 2500 kg-ot meghaladja, nem minősül személygépkocsinak.

 • Nem magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi esetén minden esetben meg kell fizetni a cégautó adót, akkor is, ha szélsőséges esetben egyáltalán nem használják az autót. A tulajdonlással egy tekintet alá esik a pénzügyi lízing, tehát ha egy vállalkozás személyautót lízingel, azután is meg kell fizetni az adót.
  Az adófizetési kötelezettség a tulajdonszerzés ill. a lízingbevétel hónapját követő hónap első napján kezdődik.
 • A magánszemélyek tulajdonában álló személygépkocsik után akkor kell cégautóadót fizetni, ha azután költséget számolnak el. (Magánszemélyek esetén tehát a tulajdonlás vagy a lízingbe vétel nem eredményez automatikusan cégautó adó fizetési kötelezettséget, csak akkor ha az autó után akár a tulajdonos (lízingbevevő), akár bárki más költséget számol el.)
  Az adófizetési kötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban költséget számoltak el. Tehát, ha megtörténik a költségelszámolás, a rá következő hónapban kell először adót fizetni.
  Ha a magánszemély az autóját egy nem magánszemélynek bérbeadja és a használó költséget számol el, akkor az adókötelezettség az átengedést követő hónap első napján kezdődik.
  Figyelem! Ha egy magánszemély bérbeadja autóját egy olyan társaságnak amely evás (és bevételi nyilvántartást vezet) vagy katás, akkor a költségelszámolás nem valósul meg, tehát a magánszemélynek nem kell cégautóadót fizetnie.
 • A külföldi rendszámú autók után szintén akkor kell adót fizetni, ha felmerül a költségelszámolás. Ebben az esetben is a költségek felmerülését követő hónapban kezdődik az adókötelezettség.

De kinek kell az adót megfizetni?

Főszabály szerint a TULAJDONOSNAK. Ha a személygépkocsinak több tulajdonosa van, akkor tulajdoni hányaduk arányában kötelesek az adót megfizetni.

Nem a tulajdonosnak kell az adót megfizetni:

 • pénzügyi lízing esetén, ekkor a lízingbevevő a kötelezett,
 • külföldi rendszámú autók esetén, ekkor az a kötelezett, aki a személygépkocsi után költséget számol el.


Az átalányadózó, az evás és a katás egyéni vállalkozónak, nem kell cégautóadót fizetni, mert ők nem számolnak el költséget. Figyelem! Ha egy katás egyéni vállalkozó bérbeadja autóját egy kft-nek, amely a kettős könyvvezetés során él a költségelszámolás lehetőségével, akkor a katás vállalkozónak meg kell fizetnie a cégautóadót.

Összefoglalva:
Egy társaságnak akkor kell cégautóadót fizetni, ha

 • van a tulajdonában személygépkocsi,
 • lízingbe vett egy személygépkocsit,
 • külföldi rendszámú személyautó után költséget számol el.


Egy magánszemélynek akkor kell cégautóadót fizetni, ha

 • a tulajdonában lévő személygépkocsi után költséget számol el,
 • magyar rendszámú személygépkocsija után más számol el költséget,
 • külföldi rendszámú személygépkocsi után költséget számol el,
 • lízingbe vett személygépkocsi után ő maga vagy más költséget számol el.


Mikor nem kell megfizetni a cégautóadót?
Kinek jár az adómentesség?


Itt számos olyan jármű van felsorolva, amely a vállalkozókat nem nagyon érinti. (Például megkülönböztető  jelzéssel felszerelt, egyházi jogi személy által használt, Magyar Honvédség által használt személygépkocsik.)

A vállalkozások szempontjából viszont kiemelt figyelmet érdemel, hogy nem kell megfizetni a cégautóadót azután a személyautó után, amelyet kizárólag továbbértékesítési céllal szereztek be.
Nem kell megfizetni az adót akkor sem, ha a magánszemély saját személygépkocsiját:

 • hivatali, üzleti utazás céljából használja és kiküldetési rendelvény alapján ezután költségtérítést kap,
 • munkába járás céljából használja és erre tekintettel kap költségtérítést.


Mekkora az adó mértéke?
Az adó összegét a személygépkocsi (kW-ban mért) teljesítménye és környezetvédelmi besorolása határozza meg. Az alábbi táblázat a havonta fizetendő adó összegét tartalmazza.

gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)Környezetvédelmi osztály-jelzés
„0”-„4” osztályjelzések esetén„6”-„10” osztályjelzések esetén„5”; „14-15” osztályjelzések esetén
0-5016 500 Ft8 800 Ft7 700 Ft
51-9022 000 Ft11 000 Ft8 800 Ft
91-12033 000 Ft22 000 Ft11 000 Ft
120 felett44 000 Ft33 000 Ft22 000 Ft

Az adó összegét negyedévente kell bevallani és befizetni, a negyedévet követő hónap 20-áig.
Lehet-e valamilyen módon csökkenteni a befizetendő adó összegét!
Lehetőség van arra, hogy a cégautóadó összegéből levonjuk a gépjárműadó összegét, amennyiben

 • a személygépkocsi után mindkét adófizetési kötelezettség fennállt,
 • a két adó megfizetésére ugyanazon személy kötelezett,
 • a gépjárműadó határidőben be lett fizetve.


Elmondható tehát, hogy társaságok esetében mindig meg kell fizetni a cégautóadót, ha személygépkocsi van a tulajdonukban, vagy azt lízingelnek. Az adófizetés független attól, hogy az autót használják-e vagy sem, számolnak-e el utána költséget vagy nem. Az adót akkor is meg kell fizetni, ha az autót a forgalomból kivonják.
Magánszemélyek esetében akkor keletkezik adófizetési kötelezettség, ha a személygépjármű után költséget számolnak el.

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó