Alanyi adómentesség létrejötte, megszűnése

Ez írás több mint egy éve született (2015. március 10.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Az alanyi adómentesség szabályai első ránézésre nagyon egyszerűek.  

Az adóalanyok értékesítéseik után áfát nem számítanak fel, beszerzéseik után pedig az adót nem igényelhetik vissza.  Akkor választható az alanyi adómentesség, ha a választást megelőző évben elszámolt  nettó bevétel a 6 millió forintot nem haladta meg és várhatóan a következő évben is ez alatt marad. Alanyi mentességet lehet választani már a megalakuláskor is.  Ekkor a várható bevételt kell vizsgálni és a  6 millió forintot időarányosan kell figyelni. 

A választást megelőző év december 31-éig kell bejelenteni az adóhatóságnak. Ez alól kivételt jelentenek azok az adózók, akik EVA-ból KATA-ba lépnek át.  KATA-ba való belépéskor ugyanis választani kell, hogy az adózók áfa-fizetési kötelezettségüket mely szabályok szerint teljesítik. Ekkor lehetőség van év közben is alanyi adómentessé válni.  

Van néhány bevétel, amelyet a fenti 6 millió forintos értékhatárba nem kell beleszámítani. A kis-  és középvállalkozásokra leginkább az alábbiak a jellemzőek:

• tárgyi eszközök értékesítése,

• immateriális javak értékesítése,

• közérdekű jellegre  tekintettel adómentes értékesítések.  Ezek a tevékenységek az áfa törvény 85. §-ban vannak felsorolva. 

Érdekes, hogy a főszabály szerint adómentes ingatlan-bérbeadásból származó bevételt viszont figyelembe kell venni az értékhatár megállapításakor. 

Van néhány eset, amikor az alanyi adómentes adózó nem járhat el e minőségében.  Tehát adó-megállapítási, -bevallási és -befizetési kötelezettsége keletkezik.  

Amennyiben az adóalanynak adóbevallási kötelezettsége keletkezik, úgy annak a következő hónap 20-áig kell eleget tennie. 

Az alanyi adómentesség megszűnhet 

• saját elhatározásból és

• küszöbérték átlépése miatt.

Az első esetben december 31-ig kell jelezni az adóhatóságnak és ekkor egy naptári év után választható ismét. 

A második esetben arra az összegre, amellyel a 6 millió forintot átlépte már áfát kell felszámítani és e teljesítési időponttól kezdődően már érvényesíthető a levonási jog is.  Ekkor két teljes naptári év után lehet ismét alanyi adómentességet választani. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó