Adószámos magánszemélyektől befogadott számla, avagy mire figyeljünk, ha partnerünk adószáma 7-essel kezdődik.

Ez írás több mint egy éve született (2016. március 16.), lehet, hogy egyes állítások a törvényi változások okán már nem érvényesek.

Attól függően, hogy mely vállalkozás milyen adózási módokat választ, különböző információkat kell feltüntetnie az általa kibocsátott számlákon. A számlát befogadónak figyelni kell ezekre, mert számos esetben ez azt jelenti, hogy neki is van valamilyen tennivalója az adóelszámolás területén és nemcsak az a feladata, hogy a kapott számlát kifizesse.

Figyeljünk oda arra, ha magánszemélytől fogadunk be számlát. A magánszemély lehet

  1. egyéni vállalkozó,
  2. mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó
  3. adószámos magánszemély.

Míg az első két esetben a számlán szereplő összeg teljes egészében kifizethető, addig adószámos magánszemélyek esetén adó- és járuléklevonási kötelezettség merül fel a befogadó részéről. (Kivéve, ha a számlát befogadó magánszemély, ez esetben ugyanis az adót és a járulékokat magának a számlát kibocsátó adószámos magánszemélynek kell rendeznie.) 

Számlát kibocsátani csak azok a magánszemélyek tudnak, akik adószámmal rendelkeznek. Az adószámos magánszemélyek esetében ez az adószám 7-essel kezdődik. Ebben az esetben kérjünk a számla mellé költségnyilatkozatot is. Ezek a magánszemélyek ún. önálló tevékenységet folytatnak és jogosultak bevételeikkel szemben költséget elszámolni. Kifizetőként nekünk az a feladatunk, hogy bevételeiből levonjuk a nyilatkozat szerinti költségeket és megállapítsuk, hogy mennyi adó- és járulék terheli a  kifizetett összeget.

Adóelszámolás tekintetében két eset lehetséges:

1. Amennyiben a jövedelem (bevétel-nyilatkozat szerinti költség) nem éri el a minimálbér illetve a garantált bérminimum 30 %-át, nem keletkezik biztosítási jogviszony. Ilyenkor 15 % személyi jövedelemadót kell levonni és 27 %  egészségügyi hozzájárulást kell befizetni a megállapított jövedelem után. 

2. Amennyiben a jövedelem (bevétel-nyilatkozat szerinti költség) eléri a minimálbér illetve a garantált bérminimum 30 %-át, biztosítási jogviszony keletkezik.  Ilyenkor a 15 % személyi jövedelemadón felül le kell vonni 10 % nyugdíjjárulékot, 7 % egészségbiztosítási járulékot és a 27 % szociális hozzájárulási adón felül be kell fizetni 1,5 % szakképzési hozzájárulást is. 

Például egy magánszemély arcfestést vállal egy céges gyermeknapi rendezvényen. Ezért őt 30 000 Ft megbízási díj illeti meg. Mivel a 30 000 Ft meghaladja a minimálbér 30 %-ának egy napra jutó összegét, biztosítási jogviszony keletkezik. A magánszemély a 10 % költséghányad elszámolását választja.

Ebben az esetben 27 000 Ft jövedelme keletkezik. A kifizetőnek le kell vonnia

  • 15 % személyi jövedelemadót: 4 050 Ft
  • 10 % nyugdíjjárulékot: 2 700 Ft
  • 7 % egészségbiztosítási járulékot: 1 890 Ft

A magánszemélynek 21 360 Ft kerül kifizetésre. (30 000-4050-2700-1890).

Ezen kívül a megrendelő vállalkozásnak be kell fizetnie:

  • 27 % szociális hozzájárulási adót: 7 290 Ft
  • 1,5% szakképzési hozzájárulást: 405 Ft

Ha nem kapunk költségnyilatkozatot, akkor a 10 % költséghányad levonásával kell a jövedelmet megállapítani. 

Kiemelném még az adószámos magánszemélyekkel kapcsolatban, hogy tevékenységüket alkalomszerűen, eseti jelleggel végzik.  

Amennyiben gazdasági tevékenységük rendszeres  és üzletszerű, ahhoz már egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása szükséges. 

Vágner Emília

Könyvelő, adótanácsadó